Mieszkania, oszczędności, auta, kredyty. Ile mają radni?

czwartek, 7.11.2019 14:09 3426 2

Wśród świdnickich radnych miejskich brakuje co prawda milionerów, ale są osoby, które radzą sobie całkiem nieźle. Niektórzy utrzymują się w zasadzie tylko z przysługującej im diety, inni zarabiają sporo, znacznie więcej niż przeciętny Kowalski. Postanowiliśmy przyjrzeć się oświadczeniom majątkowym za 2018 rok.

Jan Dzięcielski - przewodniczący Rady Miejskiej zgromadził oszczędności w kwocie 7 tysięcy złotych. Posiada także papiery wartościowe na kwotę 33 124 zł oraz 16 431 zł. Jan Dzięcielski jest także właścicielem domu o powierzchni 99 m2, którego wartość wynosi 340 tysięcy i mieszkania o wartości 270 tysięcy złotych. Dodatkowo radny posiada grunt rolny, którego wartość sięga 45 tysięcy oraz dwa pojazdy - Toyotę Verso (78 tysięcy) i Chevroleta Cruze (15 tysięcy). Dodatkowe przychody jakie uzyskał z tytuły innej działalności zarobkowej wyniosły: 112 983 zł - zastępca dyrektora w RDLP Wrocław i  jako zastępca nadleśniczego - 102 212 zł. Przewodniczący przyjmuje także świadczenie Rodzina 500+ w wielkości 1 tysiąca miesięcznie.  Warto wspomnieć o zobowiązaniach wynikających z dwóch kredytów hipotecznych oraz kredytu na zakup samochodu. Łączna kwota wszystkich zobowiązań wynosi 488 606 zł. 

Lech Bokszczanin - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej posiada zasoby pieniężne w wysokości 3 tysiące złotych. Inne dochody wynikające z tytułu umowy o pracę na koniec 2018 roku wyniosły 61 438 zł. Wiceprzewodniczący w swoim oświadczeniu nie posiada żadnej nieruchomości, ani pojazdu. 

Zgromadzone oszczędności Rafała Fasugi - wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wyniosły 9 tysięcy złotych. Fasuga jest także w posiadaniu domu o powierzchni 212 m2, którego wartość sięga 600 tysięcy oraz samochodu Renault Espace z 2007 roku. Inne dochody wynikające z umowy o pracę, oraz  z tytułu pełnienia obowiązków społecznych wyniosły łącznie ponad 107 tysięcy. Radny posiada także kredyt hipoteczny na kwotę 74 631 zł. 

Joanna Gadzińska - również wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej według oświadczenia nie posiada żadnych zasobów pieniężnych. Jest jednak właścicielką mieszkania o powierzchni 93,70 m2, którego wartość wynosi 320 tysięcy oraz łąki bez zabudowań wielkości 0,80 h wartego 100 tysięcy. Gadzińska jest także właścicielką dwóch lokali użytkowych wartych łącznie 900 tysięcy złotych. W 2018 roku uzyskała przychody z tytułu umowy o pracę - ponad 95 410 zł oraz inne przychody w wysokości 51 084 zł. Dieta radnego wyniosła 751 zł. 

Jacek Drobny: radny posiada zasoby pieniężne w wysokości ponad 811 tysięcy, dodatkowo w jego posiadaniu znajdują się papiery wartościowe o łącznej kwocie około 200 tysięcy. Radny jest właścicielem dwóch mieszkań o powierzchni 62,90 m2 i 75,60 m2 wartych 575 tysięcy, a także gospodarstwa ogrodniczego wartego 850 tysięcy. Drobny zarobił przez rok pracy w KGHM ponad 400 tysięcy złotych. Uzyskał też premię za posiadanie oszczędności w wysokości 47 000 zł oraz dochód z wynajmu mieszkania (6600 zł)

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu radnego Alberta Gaszyńskiego, zgromadził on 1865 zł. Radny nie posiada mieszkań, ani samochodów. W 2018 roku uzyskał 30 741 zł z tytułu emerytury oraz 19 191 zł diety radnego.

Krzysztof Grudziński zgromadził 10 tysięcy złotych, posiada również dom o powierzchni 159 m2 warty 690 tysięcy. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskał 464  610,95 zł.  Dodatkowo posiada dwa samochody - Toyotę Avensis z 2009 roku oraz Toyotę Yaris z 2007 roku. Dieta wyniosła 20 654 zł, a zobowiązania z tytuły kredytu mieszkaniowego wynoszą 200 tysięcy. 

Jan Jaśkowiak w oświadczeniu zaznacza, że zgromadził środki wynoszące 3 tysiące złotych. Radny nie posiada żadnych nieruchomości, ani pojazdów. Jego dieta wyniosła 18 900 zł 

Tomasz Kempa: radny posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej - 87 336 zł oraz 42 €. Dodatkowo jest właścicielem mieszkania o powierzchni 78 m2 o wartości: 183 500 zł, a także działki wartej łącznie z domem 140 000 zł. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej wyniosły - dochód ze stosunku pracy 141 809 zł  - umowa-zlecenie 1903 zł - świadczenie emerytalne 37 789 zł.  Radny jest także właścicielem pojazdu Audi Q5 z 2012 roku. Jego dieta wyniosła 706 zł. Posiada także pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe, do spłaty pozostało 8750 zł. 

Mariusz Kuc: radny zgromadził 24 tysięcy złotych. Posiada także mieszkania o powierzchni 61,8 m2 o wartości 220 tysięcy. Z tytułu innych wpływów zyskał: umowa o pracę 70 108 zł - umowa zlecenie: 22 542 zł - dochodu z tytułu pełnienia obowiązków radnego: 20 917 zł oraz inne dochody w wysokości 2 679 zł. Mariusz Kuc posiada również samochód osobowy - Opel Astra z 2011 roku. Zobowiązania wynikające z kredytu hipotecznego oraz pożyczki gotówkowej wynoszą łącznie ponad 200 tysięcy. 

Radny Krzysztof Lewandowski nie posiada żadnych zgromadzonych środków pieniężnych, jest jednak właścicielem domu o powierzchni 228 m2 wartego 550 tysięcy. W oświadczeniu widnieje także zapis o trzech nieruchomościach, bez określonego rodzaju o powierzchniach 15,9 m2, 29,3 m2 i 61 m2. Ich łączna wartość wynosi 229 tysięcy złotych.  Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jego przychód wyniósł ponad 110 tysięcy złotych. Dodatkowo radny ma w posiadaniu dwa samochody Subaru z 2010 roku oraz Jeepa z 2017 roku - ich łączna wartość to 125 tysięcy złotych. Krzysztof Lewandowski uzyskał również przychód z tytułu: umowy o pracę - 45 795 zł - druga umowa o pracę 22 909 zł - zysk z najmu mieszkania 19 200 zł. Radny zaznacza także, że dochody jego żony wyniosły 58 345 zł. Zobowiązania wynikające z kredytów i pożyczek wynoszą 166 tysięcy. Dieta radnego to 19 982 zł.

Ryszard Makowski: radny posiada 72 tysiące złotych zgromadzonych środków. Oprócz tego posiada mieszkanie o powierzchni 63 m2 warte 240 tysięcy, zakład stolarski warty 400 tysięcy złotych oraz garaż o wartości 30 tysięcy złotych. Za wynajem zakładu osiąga dochód w wysokości 3600 zł, z emerytury ponad 55 tysięcy złotych, wynagrodzeni z z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej 5040 zł, z PZB 3300 zł. Radny ma zobowiązanie w kasie pożyczkowo-zapomogowej w wysokości 25 tysięcy złotych.

Danuta Morańska: posiada 22 tysiące złotych zgromadzonych środków. Jest także w posiadaniu mieszkania o powierzchni 41 m2, którego wartość wynosi 140 tysięcy złotych. W oświadczeniu znajduje się również zapis informujący o garażu wielkości 19 m2 wartego 20 tysięcy zł. Inne dochody uzyskane przez radną wynoszą: z tytuły nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 38 169 złotych brutto oraz 4 196  złotych brutto z wynagrodzenia rocznego pracy w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy. Dieta wyniosła 706 zł. 

Luiza Nowaczyńska: radna zgromadziła środki pieniężne w wysokości 120 933 zł. Dodatkowo jest właścicielką domu o powierzchni 126 m2 o wartości 400 tysięcy złotych, a także dwóch mieszkań 50,74m2 oraz 57,64m2 oraz dwóch lokali użytkowych o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. Inne dochody uzyskane z tytułu umowy o pracę wyniosły 78 580 zł. Radna posiada również samochód osobowy Audi A6 z 2003 roku. Zobowiązania wynikające z kredytów hipotecznych oraz pożyczki wynoszą ponad 150 tysięcy. 

Andrzej Ora: według oświadczenia radny zgromadził 148 500 zł oraz 100$. Posiada mieszkanie o powierzchni 54,12 m2, którego wartość sięga 180 tysięcy. Dodatkowo w jego posiadaniu znajduje się garaż wart 20 tysięcy. Dodatkowo zaznacza, że jego żona jest w posiadaniu gruntów ornych wartych 7 tysięcy. Radny jeździ Toyotą Auris z 2012 roku, a jego dochody uzyskane z tytuły zatrudnienia i emerytury wyniosły ponad 132 tysiące złotych. Z oświadczenia możemy się także dowiedzieć, że Andrzej Ora jest współkredytobiorą kredytu mieszkaniowego. Zobowiązanie wynosi 77 tysięcy CHF. 

Marcin Paluszek: radny posiada 105 tysięcy złotych oszczędności oraz mieszkanie o powierzchni 47m2. Wartość nieruchomości to 306 tysięcy złotych. Z tytułu umowy o pracę osiągnął dochód w wysokości 74 998 zł, a dieta radnego wyniosła 21 991 zł. Dodatkowo Paluszek ma zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego na kwotę 188 543 zł. 

Lesław Podgórski: 108 tysięcy złotych i 2 tysiące euro. Takie środki według oświadczenia zgromadził radny na rachunku oszczędnościowym. Nie posiada mieszkania, lecz jest właścicielem dwóch pojazdów: Renault Laguna z 2005 roku oraz Peugeota 206 z 2006 roku. Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy wyniosło  97 848 zł, a dieta 20 819 zł. Radny nie ma także żadnych zobowiązań. 

Magdalena Rumiancew-Wróblewska: radna posiada dwa samochody oraz trzy motocykle, których wartość wynosi ok. 113 tysięcy. Dodatkowo zgromadziła środki pieniężne w wielkości 166 tysięcy. Posiada także dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 190m2 wart 400 tysięcy złotych, a także mieszkanie o metrażu 49,40m2, którego wartość sięga 140 tysięcy.  Z tytułu wynajmu mieszkania zyskała 8 400 zł. Z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego uzyskała 28 299 zł. Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej wyniosły 31 295 zł. Rumiancew-Wróblewska posiada także zobowiązania wynikające z dwóch kredytów hipotecznych oraz pożyczki. Ich wielkość to 31 319 tysięcy CHF i około 275 tysięcy złotych. Radna wraz z mężem posiada dwa samochody o wartości 55 tysięcy złotych oraz trzy motocykle warte 58 tysięcy złotych.

Zofia Skowrońska - Wiśniewska: radna zgromadziła 150 tysięcy złotych. Posiada także mieszkanie o powierzchni 73,30m2 o wartości 150 tysięcy. Z tytuły innych przychodów wynikających z pracy w ZSU i OKE uzyskała około 87 tysięcy złotych netto. Dieta radnego wyniosła 20 819 zł. Skowrońska - Wiśniewska jest także w posiadaniu dwóch samochodów: Suzuki z 2011 roku oraz Renault z 2014 roku. Ich łącza wartość to 38 tysięcy złotych. Radna pobrała także pożyczkę zapomogową dla nauczycieli w wysokości 12 tysięcy złotych. 

Aldona Struzik: środki zgromadzone przez radną to 11 800 zł. Struzik jest także w posiadaniu domu o powierzchni 160m2 o wartości 250 tysięcy złotych. Dodatkowo w jej oświadczeniu znajduje się 1 ha gruntu rolnego wart 60 tysięcy.  Zarobki wynikające z tytułu umowy o pracę wyniosły 49 762 zł, a dieta radnego 697 zł. Radna wskazuje, że przychody jej męża to 60 260 zł. Posiada także samochód Renault Megane z 2010 roku. 

Marcin Wach: środki jakie zdołał zgromadzić wyniosły 25 tysięcy złotych. Według oświadczenia nie posiada żadnej nieruchomości ani pojazdu. Z tytułu umowy o pracę zyskał 56 903 zł, a dieta radnego wyniosła 706 zł. 

Władysław Wołosz: radny zdołał zgromadzić 184 tysiące złotych oraz 9850 euro. Posiada także akcje na wartość 3015 zł oraz fundusze inwestycyjne, których wartość wynosi 27 581 zł. Jest w posiadaniu mieszkania o powierzchni 47m2 wartego ok. 150 tysięcy. Radny jeździ Toyotą Yaris z 2011 roku. Dodatkowe nieruchomości jakie znajdują się w jego posiadaniu to działka rekreacyjna z domkiem letniskowym o wartości 79 tysięcy złotych, dwie nieruchomości gruntowe o wartości 158 tysięcy złotych oraz domek holenderski 17 tysięcy złotych. Prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą, dzięki czemu uzyskał 22 800 zł. Jego emerytura za 2018 rok to 54 388 zł. 

Wiesław Żurek: posiada akcje papierów wartościowych na kwotę 2575 zł. Nie zgromadził żadnych środków pieniężnych. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 60m2, którego wartość wynosi 150 tysięcy złotych. Dodatkowo radny posiada grunt rolny o wielkości 0,3600 ha wart 7 tysięcy. Z tytułu diety radnego uzyskał 20 654 zł i z tytułu renty 9796 zł. Wiesław Żurek nie posiada żadnych zobowiązań.  

Do wszystkich dochodów należy doliczyć również dietę przysługującą każdemu radnemu. Średnio wynosi ona ok. 2000 zł.

Zebrał Mikołaj Czerwiński, doba.pl

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:
K
czwartek, 01.01.1970 01:00
Ja chętnie kupię te nieruchomości za takie pieniądze jak podają. Hahahaha
K wtorek, 12.11.2019 15:00
Ja chętnie kupię te nieruchomości za takie pieniądze jak podają. Hahahaha
Xara czwartek, 07.11.2019 20:01
Coś mi tutaj nie gra albo ma pięć samochodów pani radna, albo dwa i trzy motocykle może piszący to sprostuje.