Odebrali nagrody za osiągnięcia artystyczne

sobota, 24.9.2022 15:00 288 0

W czwartek, 22 września w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbyła się inauguracja sezonu kulturalnego. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Prezydent Miasta Świdnicy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz statuetka „Mecenasa Kultury”.

 Prezydent, Beata Moskal-Słaniewska przyznała trzy nagrody dla:

  • Urszuli Pawłowskiej za całokształt działalności w zakresie upowszechniania kultury;
  • Beaty Bartko-Kozieł za całokształt działalności w zakresie upowszechniania kultury
  • Mariusza Barcickiego za ochronę kultury, w szczególności za 25 lat pracy przy dokumentacji działań konserwatorskich prowadzonych w Świdnickiej Katedrze pw. św. Stanisława i św. Wacława

Symboliczną statuetkę „Mecenasa Kultury” otrzymała firma  IgnerHome ze Świdnicy w podziękowaniu za wsparcie dwóch ważnych świdnickich imprez - Festiwalu Filmowego Spektrum oraz Festiwalu Bachowskiego, a także pani Alex Piechocki, która przekazała w darze Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy 14 obrazów swego ojca, świdnickiego artysty malarza Marka Kosiby.

 Urszula Pawłowska w 1989 roku zaczęła prowadzić pierwszą w mieście galerię sztuki współczesnej VitroArt. Organizowała wernisaże, wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby i szkła. Dbała o pamięć artystów rodzimych – przygotowała wystawy prac Romana Łysakowskiego, Mariana Ruszkiewicza czy Marka Kosiby. Była inicjatorką upamiętnienia świdnickich artystów, dzięki jej działaniom powstała tablica pamiątkowa Tadeusza Gadomskiego. Wrażliwa na estetykę rzeźby Dorothei von Philipson kowala Wielanda konsekwencją i zaangażowaniem finansowym doprowadziła do renowacji rzeźby, która znalazła bezpieczną przystań w Parku Centralnym. Urszula Pawłowska jest członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, pracowała w komisji konkursowej na rekonstrukcję i realizację wieży świdnickiego Ratusza. Jako prezes Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej zainicjowała i współorganizowała konferencje popularno-naukowe na 50-lecie istnienia Towarzystwa i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Była pomysłodawczynią powstania „Encyklopedii Świdnicy”. Inicjatywą Urszuli Pawłowskiej jest idea wzniesienia pomnika i upamiętnienia postaci Bolka II księcia świdnicko-jaworskiego. Otoczyła opieką merytoryczną konkurs na projekt pomnika, a obecnie aktywnie zbiera fundusze na realizację zwycięskiego projektu.

 Beata Bartko-Kozieł ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie gry na fortepianie oraz kurs zarządzania oświatą. Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy. Jest pedagogiem o 27-letnim stażu pracy, a w 2016 roku została powołana na stanowisko dyrektora tej szkoły. Jako pianistka i akompaniatorka występowała na imprezach kulturalnych w Świdnicy jak i za granicą. Jej uczniowie z sukcesami uczestniczą w konkursach oraz kończą studia w Akademiach Muzycznych. Otrzymała nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej II stopnia w 2015 roku oraz I stopnia w 2019 roku. Angażuje społeczność szkolną w różnorodną działalność kulturalną na terenie miasta. Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia m.in. podczas koncertów w Ogrodzie Różanym, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas Dni Świdnicy i wielu innych miejskich uroczystościach. Oprócz działalności na polu muzycznym Beata Bartko-Kozieł zaangażowana jest w działalność związaną z upowszechnianiem kultury – współpracuje ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Szkoły Muzycznej oraz ze Stowarzyszeniem „Trzy sosenki”.  

 Mariusz Barcicki jest miłośnikiem Świdnicy, a na co dzień przewodnikiem turystycznym po niej, a od 8 lat również przewodnikiem po kościele pw. św. Stanisława i św. Wacława. W 1997 roku rozpoczął dokumentację działań konserwatorskich przy świdnickiej katedrze. Realizuje w ten sposób swoją pasję fotografowania wspierając ochronę bezcennego zabytku. Wykonuje, opisuje i archiwizuje fotografie, na których uwiecznia etapy prac remontowych w gotyckiej perle Dolnego Śląska. W ramach archiwizacji Mariusz Barcicki wykonał kilka tysięcy zdjęć. Przez szereg lat organizował także prezentacje dotyczące świdnickiej katedry. W 1997 roku był współautorem wystawy „Pomóżmy  ocalić katedrę”, a w 2005 autorem wystawy „Rewitalizacja świdnickiej katedry”. W tym roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej przedstawił pokaz multimedialny swoich zdjęć połączony z wystawą plenerową „25 lat remontu katedry świdnickiej”. W 2013 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz ochrony zabytków i promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Inaugurację sezonu kulturalnego uświetnił koncert Soni Bohosiewicz, która wystąpiła w muzycznym stand-upie „10 sekretów Marilyn Monroe”. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)