Odbiór robót budowlanych w parku przy ul. Jeleniogórskiej w Świebodzicach

czwartek, 8.7.2021 12:03 660 0

W środę (7 lipca) dokonano odbioru końcowego robót budowlanych i prac ogrodniczych w Parku przy ul. Jeleniogórskiej. Utworzenie parku jest jednym z dwunastu zadań zrealizowanych w ramach unijnego programu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców".

W odbiorze  robót uczestniczyli: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Przedstawiciele Konsorcjum Firm Dariusz Stańczyk Sta-Dar, Grzegorz Szmidla Ogrody i Inspektorzy nadzoru budowlanego z firmy Inwest-Projekt Sp. z o.o. oraz pracownicy  Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.  

W parku do nowej funkcji zaadoptowano istniejące szpalery i aleje pięknych kasztanowców. Prace polegały na uporządkowaniu drzewostanu, nasadzeniach nowych drzew, krzewów, traw ozdobnych i byliny oraz przeprowadzeniu renowacji istniejącego trawnika.  

W zakresie nasadzeń teren parku wzbogacił się o 5 sztuk kasztanowca pospolitego, 820 sztuk  krzewów, 8500 sztuk  host, 11 100 sztuk bylin. Wykonano ścieżki o nawierzchni mineralnej, które nawiązują do istniejącego na terenie parku, historycznego układu alejek. Wzdłuż ścieżek zamontowano ławki, które zachęcają do wypoczynku i refleksji.  W upalne dni można się skryć w cieniu pięknych kasztanowców.

Realizacja zadania kosztowała ponad 1,1 mln złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło prawie 710 tys. złotych.

Planowane jest wykonanie  chodnika od skrzyżowania ulic Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej, który umożliwi pieszym bezpieczne dojście do parku.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16

Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: swiebodzice.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)