Nowy sprzęt dla OSP Żarów

czwartek, 25.11.2021 12:05 197 0

Ochotnica Straż Pożarna w Żarowie zakupiła kolejny sprzęt i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Żarów w kwocie 6.000 złotych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 4.000 złotych, zakupiono 2 podpory stabilizujące, 4 komplety ubrań koszarowych, 8 sztuk hełmów strażackich oraz 2 sztuki spodni dla pilarza. Jest to kolejny zakup w tym roku, ponieważ wcześniej w ramach innych funduszy udało się pozyskać sprzęt za kwotę prawie 12.000 złotych.

Warto zaznaczyć, że OSP Żarów jest jednostką najczęściej wyjeżdżającą do różnych zdarzeń z terenu gminy Żarów (ponad 180 wyjazdów w 2020r.) i wymiana oraz zakup nowego sprzętu jest bardzo ważna dla ochrony życia strażaków oraz poszkodowanych.

Źródło: um.zarow.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)