Nowy Program Stypendialny dla Studentów Kierunku Lekarskiego

piątek, 1.3.2024 11:22 295 0

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałą sejmiku nowy program stypendialny dla studentów VI roku kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendia zostaną uruchomione w roku akademickim 2024/2025. Ogłoszenie o naborze pojawi się jesienią tego roku. Podstawowym celem programu jest zwiększenie kadry specjalistów oraz poprawa dostępności do opieki medycznej. W tym roku Samorząd Województwa zabezpieczył na ten cel 870 tys. zł.

- Od 2019 roku z powodzeniem realizujemy program stypendialny dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego. W sumie we wszystkich edycjach skorzystało z niego 232 studentów, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. W tym roku zdecydowaliśmy o stworzeniu nowego programu skierowanego do studentów kierunku lekarskiego. Moim celem jest wspieranie rozwoju kadry medycznej, której obecnie bardzo potrzebujemy na rynku pracy. Zależy mi na tym, aby młodzi specjaliści podejmowali pracę na Dolnym Śląsku – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Stworzenie programu motywującego ma skłonić studentów medycyny do związania swojej kariery zawodowej z wojewódzkimi lub powiatowymi publicznymi podmiotami leczniczymi. Stypendia mają być też formą zachęty dla młodych ludzi do przeprowadzki na Dolny Śląsk, gdyż program jest kierowany do studentów uczelni medycznych z całego kraju. Ważnym warunkiem jest to, że stypendia otrzymają studenci, którzy w przyszłości wybiorą specjalizacje deficytowe, takie jak geriatria, neurologia, psychiatria dziecięca, choroby wewnętrzne, czy medycyna ratunkowa. Ma to skłonić studentów do wyboru specjalizacji najrzadziej podejmowanych, w których występują największe braki kadrowe.

- Program stypendialny jest jednym z elementów, który powinien zachęcić studentów do podejmowania specjalizacji deficytowych. Każde działanie, które do tego zmierza jest ważne, a jednym z nich może być również motywacja finansowa - mówi dr n. med. Ireneusz Pawlak Torakochirurg.

Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy (od października do czerwca) i wynosi 2500 zł miesięcznie, czyli w sumie aż 22 500 zł.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące wymogi:

1) jest studentem VI roku studiów, kształcącym się na kierunku lekarskim;

2) nie powtarza roku studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

3) uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku nie niższą niż 4,0;

4) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;

5) zobowiąże się, iż po zakończeniu stażu podyplomowego, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od jego zakończenia podejmie zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowejprzez okres co najmniej 3 lat w wojewódzkim podmiocie leczniczym lub szpitalu powiatowym na terenie województwa dolnośląskiego;

- Dolnośląskie zdrowie jest naszym priorytetem. Chcemy, aby absolwenci dolnośląskich uczelni medycznych po zakończeniu swojej edukacji zostali na Dolnym Śląsku. Wspieramy ich, bo to ważne dla naszej małej ojczyzny - Piotr Karwan, Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)