Nieodpłatna pomoc prawna

środa, 21.9.2022 15:16 114 0

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Świdwińskim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-swidwinski/

             Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach.

Poniedziałek 13.00-17.00 Sławoborze (UG ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze), NPP

Wtorek 13.00-17.00 Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Koszalińska 8A, 78-320 Połczyn – Zdrój, NPP

Środa 11.00-15.00 UG ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, NPP

Czwartek 13.00-17.00 Rąbino 27, 78-331 Rąbino, NPP

Piątek 11.00-15.00 Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Koszalińska 8A, 78-320 Połczyn – Zdrój, NPO

 

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 94 36 50 303 od poniedziałku do piątku w godz. 07.15 – 15.15

lub bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Świdwinie,

lub elektronicznie: https://np.ms.gov.pl/

 

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne

Z poważaniem
Paulina Więckiel

E fundacja@togatus.pl
T +48 89 527 71 04 | M +48 884 938 188

Dodaj komentarz

Komentarze (0)