Niedziałająca winda i zamknięte kasy. Pasażerowie się skarżą, urząd odpowiada (interwencja)

piątek, 12.8.2022 14:43 1758 1

Przemieszczanie się między dworcem Świdnica Miasto, kolejowymi peronami i dworcem autobusowym jest problematyczne dla osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami i małymi dziećmi. Podróżni korzystający ze świdnickiego Centrum Przesiadkowego od dłuższego czasu skarżą się na regularnie powtarzające się problemy. Urząd Miasta odpowiada na zarzuty.

 Podróżni korzystający z dworca muszą się zmierzyć z niedogodnościami. Problem stanowią m.in. zamknięte kasy biletowe oraz niedziałające windy.

- Co prawda nie jestem mieszkanką Świdnicy, ale codziennie dojeżdżam tam do pracy i widzę jak wygląda dworzec. Wygląd tego miejsca przeraża. Zaczynając od tego, że windy dla niepełnosprawnych praktycznie cały czas są nieczynne, tablice na których ma być wyświetlony rozkład jazdy są wyłączone od dłuższego czasu, albo pokazują błędne informacje, rozkłady jazdy które wiszą przy stanowiskach, gdzie mają odjeżdżać busy są nieaktualne, kasy biletowe są cały czas zamknięte, a straż miejska? Jeśli poprosi się ich o pomoc to potwierdzam, że nie mogą dźwigać, chyba pora coś z tym zrobić - pisze czytelniczka Doba.pl.

 O komentarz poprosiliśmy Magdalenę Dzwonkowską, Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

- Platformy dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w obrębie dworca kolejowego zlokalizowane są na terenie działki gruntu należącej do PKP i służą do poprawy obsługi klientów PKP. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy PKP PLK a Gminą Miasto Świdnica po zakończeniu 5-letniego okresu trwałości projektu, który nastąpił w 2020 r.,  platformy znajdujące się w obrębie dworca kolejowego  miały zostać przejęte przez PKP PLK.  Do dnia dzisiejszego PKP nie przejęło przedmiotowych urządzeń. Ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 20.06.2022 r - informuje Magdalena Dzwonkowska Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Częstymi dewastacjami oraz niewłaściwym sposobem korzystania tłumaczone są notoryczne awarie wind znajdujących się na terenie świdnickiego Centrum Przesiadkowego.

- Platformy dla niepełnosprawnych często ulegają dewastacji, co m.in. spowodowane jest korzystaniem z platform przez osoby do tego nie uprawnione (urządzenia przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych). Nie można wyegzekwować właściwego użytkowania platform od podróżnych pomimo odpowiedniego ich oznakowania. Po ostatniej dewastacji Urząd Dozoru Technicznego nie dopuścił do użytku platform z uwagi na stan techniczny. MZN zlecił naprawę przedmiotowych platform, ale będzie to możliwe po sprowadzeniu niezbędnych części zamiennych (zdewastowany układ sterowania). Do czasu przekazania platform PKP PLK nie przewidujemy przywrócenia do pracy w/w platform -  dodaje Magdalena Dzwonkowska.

 Kasy biletowe nie funkcjonowały na dworcu od początku jego uruchomienia, zamiast kas na terenie dworca znajduje się biletomat obsługiwany  przez firmę AVISTA Sp. z o.o. na zlecenie KOLEI DOLNOŚLĄSKICH.

- Elektroniczne tablice informacji pasażerskiej zostały wyłączone w wyniku bardzo poważnej awarii serwera obsługującego zarówno dworzec autobusowy jak i dworzec kolejowy. Prace naprawcze zostały przekazane firmie będącej dostawcą zarówno serwera jak i dynamicznych tablic informacyjnych. Z uwagi na okres urlopowy i występujące braki kadrowe usunięcie awarii wymagało dłuższego czasu. O niedogodnościach  poinformowano pasażerów komunikatem umieszczonym w holu dworca kolejowego, w poczekalni dworca autobusowego oraz na stronie internetowej urzędu - zakładka /komunikacja. Informacja pasażerska dotycząca rozkładu jazdy zarówno odjazdów pociągów ze stacji Świdnica i autobusów z każdego przystanku dworca autobusowego w wersji papierowej jest wyeksponowana i opatrzona aktualną datą obowiązywania, dlatego też z tezą, że rozkłady jazdy są „stare” nie zgadzamy się. Przykład:  rozkład jazdy PKP umieszczony na tablicy jest ważny od 11.06.2022 do 02.09.2022. Rozkłady jazdy na dworcu autobusowym - na stanowiskach opatrzone są datą aktualizującą. Ostatnia aktualizacja dotyczyła stanowiska nr 1 i 2 z datą 14.07.2022, pozostałe stanowiska z datą 11.05.2022 ( od tej daty przewoźnik nie dokonywał  zmian w rozkładach jazdy). Czym innym jest prawidłowość wykonywania kursów przez poszczególnych przewoźników, co może sugerować, że  rozkłady jazdy są nieaktualne. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem przewozów zgodnie  z rozkładem jazdy sprawuje organ wydający zezwolenie  na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (np.  Starosta Powiatu, Marszałek Województwa) - mówi Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

POLAK piątek, 12.08.2022 21:10
wypowiedz rzeczniczki o platformach że nie działają to prawda ...