komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 6 czerwca 2020

Norberta, Laurentego

Niania dla Twojego dziecka za darmo nawet przez pół roku

środa, 1.4.2020 10:10 , odsłony: 4320
kategorie artykułu:

Chcesz wrócić na rynek pracy, ale nie stać Cię na zapewnienie dziecku opieki? Marzysz o podjęciu nowej, ciekawej pracy (również takiej wykonywanej zdalnie, w warunkach domowych), ale nie wiesz, kto na czas Twojego zaangażowania się w aktywność zawodową (bez względu na miejsce i sposób wykonywania pracy) zajmie się dzieckiem? Chcesz za darmo podnieść swoje kwalifikacje (m.in. w trybie nauczania on-line)? Projekt „Aktywna Mama” jest właśnie dla Ciebie! 

Niania za darmo

W ramach projektu sfinansujemy Ci nawet półroczne zatrudnienie opiekunki do dziecka, tak abyś bez dodatkowego stresu mógł zająć się powrotem na rynek pracy, a potem odnaleźć się w niej. Dzięki temu ze spokojną głową możesz poświęcić czas na poszukiwanie ofert w Internecie, poprzez rozmowy telefoniczne, spotkania z potencjalnymi pracodawcami za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji na odległość czy też podniesienie swoich kwalifikacji. Masz na to nawet do trzech miesięcy. A nianią dla Twojego dziecka nie może być tylko drugi rodzic. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudnić kogoś zaufanego, kogo dziecko już zna – choćby babcię czy dziadka, także wspólnie zamieszkujących. 

Co otrzymuje uczestnik projektu?

W ramach projektu „Aktywna Mama” przez nawet pół roku finansowane jest miesięczne wynagrodzenie opiekunki w wysokości nie wyższej niż 1 777,25 zł netto, a także składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość możliwej do otrzymania w ramach projektu kwoty zależeć będzie m.in. od statusu rodzica lub opiekuna dziecka na rynku pracy w momencie zakwalifikowania do udziału w projekcie. Łącznie uczestnik może otrzymać wsparcie w wysokości nawet 16 tys. zł.

Dodatkowo każdy uczestnik, który na czas zakwalifikowania się do udziału w projekcie będzie osobą pozostającą bez zatrudnienia (tj. osobą bezrobotną, bierną zawodowo, w tym przebywającą na urlopie wychowawczym w rozumieniu Kodeksu Pracy), otrzymuje w ramach projektu indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane w wieloraki sposób: telefonicznie, on-line przy wykorzystaniu różnych narzędzi, którego celem jest m.in. diagnoza potrzeb związanych z udziałem w projekcie, opracowanie informacji na temat sytuacji uczestnika na rynku pracy, w tym szans i możliwości rozwojowych.

Wielkim atutem projektu jest wsparcie szkoleniowe, które z jednej strony będzie odpowiadać indywidualnym potrzebom i predyspozycjom zawodowym uczestnika, a z drugiej – uwzględni bieżącą sytuację i aktualne, a także przyszłe, prognozowane trendy na rynku pracy. 

Kto może wziąć udział?

W projekcie mogą wziąć udział rodzice lub prawni opiekunowie co najmniej jednego dziecka w wieku do lat 3, którzy w chwili przystąpienia do projektu będą osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, które nie mogą wrócić na rynek pracy właśnie ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, a także osoby pracujące w sytuacji konieczności utrzymania pracy.

Kryteria, które będą brane pod uwagę na etapie rekrutacji do udziału w projekcie, to m.in.:

- status na runku pracy rodziców/opiekunów dziecka,

- wysokość dochodów netto przypadająca na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych),

- samotne wychowywanie dziecka,

- niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców/opiekunów dziecka,

- sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,

- ocena stopnia motywacji udziału w projekcie, weryfikowana podczas kontaktu z Komisją Rekrutacyjną.

 

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do projektu, należy pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie www.sirr.pl. Zawiera on informacje niezbędne do potwierdzenia, czy osoba chętna kwalifikuje się do udziału w projekcie. Formularz w formie skanu (zdjęć) wraz z następującymi załącznikami, tj.:

- aktem urodzenia dziecka;

- orzeczeniem o niepełnosprawności rodzica/rodziców dziecka (o ile dotyczy),

- zaświadczeniem z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna,

- zaświadczeniem z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym,

- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

należy przesłać na adres mailowy aktywnemamy@sirr.pl. Oryginał dokumentacji należy wysłać do Biura Projektu (58-100 Świdnica, ul. Długa 6) drogą pocztową, listem poleconym lub złożyć osobiście przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 533 329 417, w celu weryfikacji dostępności pracowników w biurze). 

O kolejności rozpatrywania wniosków decydują wskazane przez realizatora kryteria rekrutacyjne, a także kolejność zgłoszeń. 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

tel. 533 329 417

e-mail: aktywnemamy@sirr.pl

 

Zapraszamy!

 
czwartek, 4.6.2020 12:02
1
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
SKUP AUT
SKUP AUT
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica