Nagrodzono świdnickie organizacje pozarządowe

czwartek, 29.2.2024 09:20 650 0

Zajmują się pomocą społeczną, działają charytatywnie, chronią zwierzęta i środowisko wzbogacają ofertę kulturalną i sportową, popularyzują historię naszego regionu, zajmują się profilaktyka zdrowotną - świdnickie organizacje pozarządowe są siłą naszego miasta. Działa ich ponad 100 - i wszystkie obchodziły swoje święto 27 lutego.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych po raz pierwszy obchodzony był w 2014 roku w Helsinkach. Inicjatywa szybko zyskała na popularności i dziś świętowany jest już w 89 krajach. Z tej okazji podziękowania organizacjom za ich zaangażowanie i ogromną pracę wykonywaną na rzecz Świdnicy i jej mieszkańców przekazała prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska. W Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw odbyła się uroczystość, podczas której nagrodzono wyróżniające się organizacje pozarządowe w 2023 roku.

 - Trudno byłoby sobie wyobrazić nasze miasto i jego funkcjonowanie bez NGO-sów. Fundacje i stowarzyszenia są naszymi cennymi partnerami w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Wiemy jak dużo serca wkładacie w swoją pracę, ile pasji, energii i dobra przekazujecie każdym swoim działaniem. Dziękujemy za to i życzymy Wam niewyczerpalnych pokładów energii, abyście mogli z uśmiechem realizować kolejne ciekawe inicjatywy – mówiła prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Miasto wspomaga działalność lokalnych NGO-sów. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 oraz Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw w Rynku zapewniają im przyjazną przestrzeń. Można tam wynająć pomieszczenia, a organizacje mają dostęp nie tylko do sal, ale także do znajdującego się w nich sprzętu. NGO mogą tam liczyć na doradztwo - ogólne oraz specjalistyczne - a także na szkolenia i warsztaty. Na działalność organizacji pozarządowych w tym roku miasto przeznaczy ponad 1,7 mln zł. Cyklicznie ogłaszane są otwarte konkursy ofert na realizację różnego rodzaju zadań publicznych. NGO-sy mogą też same wnioskować o realizację zadań publicznych, w trybie tzw. "małych grantów".

 W tym roku nagrodzono:

w kategorii KULTURA I SZTUKA:

 • TOWARZYSTWO REGIONALNE ZIEMI ŚWIDNICKIEJ

W 2023 roku Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej wydało 50. tom „Rocznika Świdnickiego”, periodyku ukazującego się od 1973 roku.

Artykuły publikowane w kolejnych tomach „Rocznika Świdnickiego” pisane były i są nadal przez: architektów, dziennikarzy, historyków, muzyków, twórców kultury, socjologów, polityków, urzędników, nauczycieli, archeologów, historyków sztuki, ale też duchownych i pasjonatów różnych dziedzin. Tematyka artykułów w „Roczniku” dotyczy historii naszego miasta i regionu. Opisywane są m.in.: zabytki, szkoły, fortyfikacje, różne instytucje, zakłady pracy, ale też osoby zasłużone dla Świdnicy czy też aktywne w różnych dziedzinach życia miasta i regionu. Poruszane zagadnienia dotyczyć mogą wszelkich aspektów lokalnego życia np.: opowieści o zegarze ratuszowym, historii świdnickich neonów, rekonstrukcji biografii miejscowych księżniczek, czy kulisów obrony twierdzy świdnickiej. Bardzo wartościowymi rozdziałami, a wymagającymi żmudnej pracy, są zamykające każdy rocznik podsumowania, statystyki, zestawienia oraz chronologiczny przegląd wydarzeń.

„Rocznik Świdnicki” od pół wieku stanowi ogromny wkład w dorobek kulturalny Świdnicy. Dzięki społecznej pracy wielu osób - członków Towarzystwa mieszkańcy i nie tylko, mają dostęp do naukowych oraz popularnonaukowych opracowań na temat historii i współczesności miasta oraz regionu. Ma to ogromny wpływ na integrowanie naszej lokalnej społeczności wokół naszej Małej Ojczyzny.

 • FUNDACJA DOBREJ MUZYKI

Rok 2023 był kolejnym rokiem organizacji przez Fundację Dobrej Muzyki Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. Christiana Schlaga (VIII edycja). Od czerwca do października w Kościele Pokoju w Świdnicy rozbrzmiewała muzyka organowa w wykonaniu muzyków z Polski i zagranicy. Fundacja pozyskuje środki na to przedsięwzięcie zarówno z budżetu miasta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też od innych podmiotów, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonawczy. Festiwal Schlaga wzbogaca ofertę kulturalną Świdnicy, przyciąga turystów, popularyzuje muzykę organową. Organizacja koncertów sprzyja nie tylko propagowaniu repertuaru organowego, ale także wiedzy z zakresu historii muzyki dzięki krótkim prelekcjom – wprowadzeniom nt. repertuaru i instrumentu, na początku każdego koncertu. Dzięki temu także zwiększa się wiedza na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego – tj. świdnickiej, przedwojennej fabryki organów piszczałkowych Schlag & Söhne. Kościół Pokoju bowiem wyposażony jest w organy tej właśnie firmy.

w kategorii HISTORIA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI:

 • ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH „SRH ŚWIDNICA”

Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych działa formalnie od 2018 roku, zaś nieformalnie już od roku 2012. Organizacja skupia ludzi z pasją, którzy odtwarzają historyczne postaci, czy wydarzenia z historii Polski w niekonwencjonalny sposób, aby nie popadły w zapomnienie. Zajmuje się organizacją widowisk oraz inscenizacji historycznych. W 2023 roku po raz kolejny członkowie Stowarzyszenia współtworzyli obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Zaprezentowali widowisko historyczne, gdzie widzowie ci młodsi i też starsi, zapoznali się bądź przypomnieli sobie fakty z naszej historii w ciekawy, nietuzinkowy sposób.

 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH  (ODDZIAŁ W ŚWIDNICY)

Wśród celów działania Towarzystwa jest m.in. pielęgnowanie dorobku historycznego Lwowa  i Małopolski Wschodniej jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczypospolitej. Dlatego w 2023 roku po raz drugi stowarzyszenie zorganizowało Świdnicki Bieg Orląt Lwowskich. „Orlęta Lwowskie” – tak okrzyknięto młodocianych obrońców miasta, którzy w 1918 roku bronili go przed atakami wroga ze wschodu. Jest to bieg bardzo symboliczny, ponieważ w walce o Lwów zginęło ponad tysiąc czterysta dzieci, a najmłodszy z nich Janek Kukawski miał zaledwie dziewięć lat. Stąd też do Biegu zapraszane są tylko 9-latki. Towarzystwo zorganizowało ten bieg, aby uczcić pamięć poległych młodych Orląt oraz by przekazywać kolejnym pokoleniom także bolesne karty z naszej historii. W 2023 roku ponad 200 dzieci z siedmiu świdnickich szkół podstawowych przebiegło przez Rynek, oddając w ten sposób hołd swoim rówieśnikom sprzed ponad stu lat. Uczestnicy pokonali dystans 1421 metrów dla upamiętnienia 1421 dzieci, które walczyły o odradzającą się Ojczyznę.

w kategorii OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA :

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM”

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum działa na rzecz osób chorych, w terminalnej fazie choroby nowotworowej od 30 lat. Ich celem jest stworzenie jak najlepszej jakości życia osób chorych w ostatniej fazie choroby, stąd też ich działania skupiają się na łagodzeniu dolegliwości z tym związanych, tak aby chorzy mogli spędzić w domu z bliskimi ostatnie chwile swojego życia. Hospicjum ponadto, stara się budować świadomość mieszkańców miasta na temat swojej działalności oraz tego jak stworzenie odpowiednich warunków może wpłynąć „pozytywnie” na chorego i jego otoczenie w tym trudnym dla nich okresie.

w kategorii WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ:

 • STOWARZYSZENIE - ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA

Świdnicka Grupa Biegowa skupia w swoich szeregach ok. 70 biegaczy ze Świdnicy i okolic. Grupa regularnie organizuje wycieczki i treningi biegowe oraz zajęcia tabaty. ŚGB z własnej inicjatywy organizuje cieszące się dużą popularnością Świnickie Czwartki Lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, w których udział bierze łącznie ok. 1200 osób. W 2023 roku ŚGB podjęło się także organizacji pierwszego cyklu Świdnickich Biegów Parkowych, składającego się z 4 biegów. ŚGB organizuje również coroczny Bieg Noworoczny ZUPBADURA oraz Letnie Grand Prix – cykl biegów na 5 km po bieżni. Członkowie grupy bardzo aktywnie włączają się we wszystkie inicjatywy sportowe w mieście działając całkowicie społecznie. Organizują biegi okazjonalne takie jak: Bieg EndoMama, bieg dla schroniska dla zwierząt itp. W 2023 roku ŚGB pozyskała dofinansowanie z projektu Mikrogranty na Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne.

w kategorii EDUKACJA i DZIAŁANIA na RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum sint”

Z przedszkolem Ut Unum Sint Gmina Miasto Świdnica współpracuje już od ponad 30 lat, wspierając ich działalność, udzielając dotacji. Fundacja prowadzi nieodpłatnie przedszkole dla dzieci z rodzin uboższych, szukając tym samym wsparcia dla swojej działalności wśród dobroczyńców. Dzieci poza opieką w przedszkolu mają zapewnione także posiłki w ramach programu „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej. W czasie wzmożonej migracji rodzin z obszarów objętych wojną w Ukrainie, chętnie współpracowała z Wydziałem Edukacji przyjmując sporą liczbę dzieci z tych rodzin do swojego przedszkola udzielając im kompleksowego wsparcia.

 • ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „BLIŻEJ DZIECKA”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” działa na rzecz dzieci, mieszkańców Świdnicy - nieodpłatnie. Każdego roku szkoła angażuje się w liczne projekty pozyskując wsparcie dla swoich uczniów z różnych źródeł. W czasie wzmożonej migracji rodzin z obszarów objętych wojną w Ukrainie, chętnie współpracowała z Wydziałem Edukacji przyjmując sporą liczbę dzieci z tych rodzin do swojej szkoły oraz oddziału przedszkolnego udzielając im wsparcia.

 • FUNDACJA Z INNEJ BAJKI

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci, propagowanie idei świadomej edukacji, wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży by sytuacja materialna nie stanowiła bariery w dostępie do rozwoju i edukacji, a także pomaganie osobom z niepełnosprawnością. Fundacja organizuje lekcje skierowane do dzieci i młodzieży oraz konferencje dla rodziców i nauczycieli dla przełamania barier w kontaktach z niepełnosprawnościami i pogłębiania świadomości o autyzmie.

w kategorii EKOLOGIA, OCHRONA ZWIERZĄT, OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO:

 • FUNDACJA MAM POMYSŁ

Fundacja Mam Pomysł realizuje zadanie publiczne pn. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Pogodnej w Świdnicy, zajmują się opieką nad porzuconymi i potrzebującymi zwierzętami. Działalność Fundacji przyczynia się do poprawy dobrostanu zwierząt w naszej społeczności, zapewniając im bezpieczne schronienie, opiekę weterynaryjną oraz szansę na nowy, kochający dom. Ponadto, Fundacja prowadzi aktywną edukację społeczną w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami oraz promuje adopcje zwierząt m.in. poprzez media społecznościowe, prowadzenie strony internetowej schroniska wraz ze zdjęciami oraz opisami zwierząt proponowanych do adopcji. FMP przyczynia się w dużej mierze do promocji wolontariatu – współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, tworzenie projektów współpracy z firmami oraz darczyńcami na rzecz zwierząt.

w kategorii TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO:

 • STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW I KUPCÓW ŚWIDNICKICH

Aktywnie wspiera konkurs „Zalogowani” organizowany w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do pracy i zamieszkania w Świdnicy i w okolicach oraz dostarczenie wiedzy, a także praktycznych umiejętności, które ułatwią im realizację planów edukacyjnych i zawodowych w przyszłości. Bierze również udział w organizacji Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, w którym młodzież ma możliwość spotkania się z technicznymi i branżowymi szkołami ponadpodstawowymi oraz pracodawcami z terenu Świdnicy. Jest również fundatorem nagród dla laureatów konkursu, wręczanych na uroczystej gali.

 • ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO PARTNERSTWA MIAST

Jest organizacją, która od już ponad 30 lat pielęgnuje   i wspomaga oraz często samodzielnie kreuje nasze kontakty międzynarodowe. Ideą przewodnią Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast jest działanie w duchu Europejskiej Wspólnoty Narodów, ale także przyjaźni pomiędzy obywatelami. Symbolicznym i szczególnym tego wyrazem jest długoletnia i ugruntowana od 1991 roku przyjaźń z miastem partnerskim w Niemczech – Biberach. Zeszłoroczne „Tygodnie Polskie” były tejże autentycznej przyjaźni najlepszym symbolem i wyrazem. Wizyta władz miasta Świdnicy w geście podziękowania za niezwykle hojną pomoc                                         poszkodowanym i ofiarom wojny w Ukrainie, miała w zeszłym roku szczególne znaczenie.                     

w kategorii DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy

Współorganizuje wraz z miastem Świdnica Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, propagując kształcenie zawodowe oraz świdnicki rynek pracy wśród młodzieży. We współpracy ze świdnickimi firmami oraz miejskimi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowym realizuje projekt ”Talenty  dla  firm  w  czesko-polskim  przygraniczu”,  który  koncentruje się na podniesieniu u młodych ludzi zainteresowania techniką. Ponadto jest liderem projektu „Aktywizacja zawodowa imigrantów z Ukrainy”, zrealizowanego w partnerstwie z Urzędem Miejskim. Sudecką Izbą Przemysłowo Handlową. Angażuje się w działania Klastra Świdnicka Energia Odnawialna.

Wyróżnienia przyznano dla:

 • Krystyny Barteli, Ewy Wazdrąg, Wiesława Rośkowicza i Stanisława Kotełko

za pracę społeczną na rzecz tworzenia „Rocznika Świdnickiego”.

 • Moniki Masłowskiej

za wspieranie środowiska świdnickich seniorów, aktywizację i edukację kulturalną osób w wieku senioralnym (zrzeszonych m. in. w Klubach Seniora oraz Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor)

 • Młodzieżowej Rady Miasta

za  działania podejmowane na rzecz młodzieży,  m. in. za współorganizację debaty pod hasłem „Młodzież Przyszłością Europy”.

 • Natalii Chmielarskiej - Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy

za podejmowanie działań, które inspirują młodzież i zachęcają do  aktywności obywatelskiej oraz do angażowania się w wolontariat.

 

 

 

foto - UM Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)