Nadanie tytułu "Zasłużonego" i wybory wiceprzewodniczących. Przed nami II sesja Rady Miejskiej w Świdnicy

czwartek, 23.5.2024 10:19 544 0

We wtorek, 28 maja o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy rozpocznie się II sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.

Przewodniczący Rady oraz Prezydent Miasta wręczą Piotrowi Snopczyńskiemu dyplomu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” wraz z pamiątkowym medalem. Zaplanowano również wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz ustalenie składu osobowego i powołanie przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.

 Przedstawiona zostanie analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok.

Radni rozpatrywać będą 12 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2024 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; przekazania środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy; ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świdnicy.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)