Myślisz o służbie w wojsku polskim? Trwa nabór do dobrowolnej służby wojskowej

wtorek, 13.9.2022 10:05 198 0

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kłodzku prowadzi nabór na VI turnus dobrowolnej służby wojskowej w 22. Kaprackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku. Termin powołania upływa 14 listopada.

 Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2022 poz. 970).

Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW) po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)