komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

czwartek, 21 lutego 2019

Eleonory, Fortunata

Mydlany Park Festiwal 3 - konkurs fotograficzny

wtorek, 19.6.2018 13:39 , komentarze: 0 , odsłony: 401
kategorie artykułu:

W związku ze zbliżającym się wydarzeniem: „Mydlany Park Festiwal 3”,organizator przedsięwzięcia: Fundacja Inicjatywa B, przekłada na Państwa ręce regulamin konkursu fotograficznego.

  1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu fotograficznego Mydlany Park zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Inicjatywa B, zwanym dalej „Organizatorem”.

 

  1. CEL I TEMATYKA KONKURSU

Ideą konkursu jest uwiecznienie ulotnego piękna, które w postaci różnych baniek mydlanych wypełni przestrzeń żarowskiego Parku Miejskiego. Na fotografiach cyfrowych mogą znaleźć się następujące motywy: wielka bańka mydlana, długi tunel, moment pękającej bańki, uśmiech na twarzy, mydlana atmosfera.

 

  1. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczestników festiwalu, którzy za pomocą własnego sprzętu fotograficznego: smartphonów, aparatów kompaktowych lub lustrzanek cyfrowych wykonają autorskie zdjęcia. Niniejszy konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych.

 

  1. ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. Zdjęcie lub seria zdjęć (Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 fotografii) powinny być zapisane w formacie JPG, a ich rozdzielczość powinna być wysoka.

W wiadomości e-mail przesłanej do organizatora konkursu, powinny znajdować się następujące informacje: dane personalne (imię i nazwisko, adres), numer telefonu i adres e-mail. Zgłoszenia prac będą przyjmowane maksymalnie do 5 lipca 2018 roku. Fotografie zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w dniu 1 lipca podczas festiwalu.

Zgłoszenie autorskich fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: zamieszczenie zdjęć na stronach internetowych prowadzonych przez organizatora festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji nagrodzonych fotografii, publikacji ich w mediach elektronicznych i drukowanych, reprodukcji w celach wystawowych.

 

  1. OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. Decyzje Jury, są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną. Decyzje Jury, zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora.

  1. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody: za zajęcie I miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 150,00 zł, za zajęcie drugiego miejsca – 50,00 zł, za zajęcie III miejsca – zestaw bańkarski i zapas autorskiego płynu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie: http://inicjatywab.pl/mydlany-park-festiwal-3/. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowania znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późniejszą. zm.). Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie formularza zgłoszeniowego konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

 

Wasze komentarze


Praca na GoWork
Praca na GoWork
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC