Mierniki jakości powietrza dla dobromierskich szkół

wtorek, 26.7.2022 12:06 169 0

W czerwcu br. Gmina Dobromierz zgłosiła szkoły podstawowe w: Dobromierzu, Roztoce i Gniewkowie do konkursu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu”.

W ramach projektu każda ze szkół otrzyma urządzenie pomiarowe do monitorowania jakości powietrza oraz pakiet materiałów interaktywnych na temat smogu, w tym:

  • czujnik smogu i tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów,
  • materiały edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu,
  • dostęp do platformy e-learningowej eduESA z cyfrowymi kursami i e-lekcjami dla nauczycieli i uczniów,
  • szkolenia i webinaria dla nauczycieli.

Do projektu mogły zostać zgłoszone wyłącznie szkoły, które są podłączone do internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Organizatora Projektu https://esa.nask.pl/1200-czujnikow

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)