komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

środa, 17 października 2018

Wiktora, Marity

Małgorzata Dziura-Sztejnberg – kandydatka do Rady Miejskiej w Świdnicy

poniedziałek, 8.10.2018 11:34 , odsłony: 910
kategorie artykułu:

Małgorzata Dziura-Sztejnberg – kandydatka do Rady Miejskiej w Świdnicy

Małgorzata Dziura-Sztejnberg
Lista 19, pozycja 2
Okręg I  Osiedle Młodych 
Zapraszam do odwiedzenia fanpage fundacji „Bliżej Siebie" gdzie informujemy o wszystkich naszych aktywnościach.

https://www.facebook.com/dziurasztejnberg/

Kim jestem zawodowo?

Nazywam się Małgorzata Dziura-Sztejnberg. Jestem założycielką, fundatorką i prezeską  Fundacji "Bliżej Siebie", która prawie od dwóch lat aktywnie i z sukcesami działa na terenie Świdnicy. Z wykształcenia jestem pedagogiem, doradcą zawodowym, coachem kariery. 

Przez ponad 20 lat pracowałam w administracji jako pracownik samorządowy. Odeszłam z pracy, na nowo szukając swojego miejsca w życiu zawodowym. Założyłam Fundację "Bliżej Siebie", która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami, starszym, chorym, ubogim, dzieciom i młodzieży organizując  akcje charytatywne, zbiórki publiczne oraz przedsięwzięcia,  których celem jest zdobycie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji i diagnostyki dla podopiecznych Fundacji oraz poprawę ich bytu materialnego.

Za działalność społeczną o charakterze dobroczynnym i charytatywnym otrzymałam  w plebiscycie Gazety Wrocławskiej tytuł Osobowość Roku 2017  powiatu świdnickiego

Kilka dni temu z rąk Cezarego Przybylskiego, marszałka Województwa Dolnośląskiego, odebrałam Statuetkę „Aktywnie na 100%” stając się laureatem konkursu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, którego pomysłodawcą i organizatorem była Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, z siedzibą we Wrocławiu. Moja praca na rzecz drugiego człowieka, znajdującego się w potrzebie została zauważona, doceniona i wyróżniana, za co bardzo serdecznie dziękuję. 

Dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej w maju ubiegłego roku założyłam jednoosobową działalność gospodarczą - firmę szkoleniowo-doradczą  i w ramach prowadzonej działalności pracuję jako trener/coach aktywności, trener pracy, asystent funkcjonalny osób z niepełnosprawnościami pomagając im w pokonywaniu barier utrudniających, czy wręcz uniemożliwiających ich społeczne i zawodowe funkcjonowanie. W ten sposób łącze działalność społeczną z pracą zawodową.

Świadczone przeze mnie usługi również zostały wyróżnione, a moja firma otrzymała Certyfikat Instytutu Badań Konsumenckich – Przedsiębiorstwo Godne Zaufania. Wyróżnienie Konsumenckie 2018. Pracuje społecznie jako kurator sądowy.

Kim jestem prywatnie?

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci: dorosłej już Eweliny oraz 9-letniego Pawła, a od roku również teściową. Mieszkają z nami dwa schroniskowe koty.

Moim życiowym mottem są słowa świętego Jana Pawła II :„Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co,  posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Dlaczego Kandyduję do Rady Miejskiej w Świdnicy?

Dzisiaj jestem tutaj z Państwem i dla Państwa, dla mieszkańców Świdnicy, dla moich Wyborców- mieszkańców Osiedla Młodych, których zapraszam w dniu 21 października na wybory samorządowe. Będzie mi bardzo miło jeśli Państwo zechcą oddać swój głos na mnie, powierzając mi swoje sprawy, bym mogła reprezentować Ich w Radzie Miejskiej. 

CHCĘ GŁOŚNO I ODWAŻNIE MÓWIĆ O POTRZEBACH ŚWIDNICZAN ZWŁASZCZA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UBOGICH, SAMOTNYCH, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, KTÓRYCH NALEŻY OTOCZYĆ WIELOPŁASZCZYZNOWYM SYSTEMEM WSPARCIA.

JESTEM UPARTA I SKUTECZNA W DZIAŁANIU. Nie boję się mówić o sprawach trudnych, kontrowersyjnych, wymagających skutecznych działań i natychmiastowej interwencji. 

Kandyduję z Komitetu Wyborczego Świdnickiego Forum Rozwoju, gdyż  ŚFR jest ruchem miejskim skupiający aktywnych świdniczan z różnych środowisk, stowarzyszeń, fundacji i organizacji. Nie jest partią polityczną tylko grupą ludzi-pasjonatów i społeczników, zatroskanych o dobro Świdnicy rzeczywiście zarządzanej przez jej mieszkańców - z nowoczesnym spojrzeniem na miasto i miejskość.

Program wyborczy „Świdnica Jutra” stworzony został przez samych Mieszkańców dla Mieszkańców, tak by nasze miasto było MIASTEM DLA WSZYSTKICH.

Realnie propozycje wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które pomogą tym Osobom w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę Ich indywidualnych możliwości to m.in.:

- Ujednolicenie, ułatwienie oraz uproszczenie dostępu do  zadań realizowanych z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o środki PFRON (stworzenie nowych, odpowiednich  kryteriów podziału tych środków, konsultacje z osobami, które na co dzień wspierają osoby niepełnosprawne i ich rodziny);

 

- Stopniową likwidację barier architektonicznych w mieście i w budynkach użyteczności publicznej;

- Wzmacnianie potencjału osób z niepełnosprawnością poprzez udział w projektach i programach dotyczących ich aktywizacji i integracji współfinansowanych ze środków unijnych;

- Wspieranie osób z niepełnosprawnością poprzez upowszechnienie i rozwój usług: wolontarystycznych, asystentury funkcjonalnej, tłumacza języka migowego, rodzinnych usług wspierających np. innowacyjnej usługi wsparcia trenera aktywności dla osoby z niepełnosprawnością i jej otoczenia oraz trenera pracy; 

- Tworzenie mieszkań chronionych/ treningowych/socjalnych; 

- Tworzenie systemu środowiskowego wsparcia, tj. środowiskowych domów samopomocy, grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami i chorobami psychicznymi; 

- Integracja środowiska osób z niepełnosprawnością poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich mieszkańców; 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami;

- Upowszechnianie i promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy przy wsparciu i pomocy trenera pracy.

- Rozwijanie usług  poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla OzN.

- Realizacja programów aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością ze środków krajowych i unijnych oraz zwiększenie udziału tych osób w stażach, szkoleniach, kursach zawodowych, pracach interwencyjnych i innych . 

- Działania prowadzące do utworzenia Świdnickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) i innych podmiotów ekonomii społecznej dla grup defaforyzowanych; 

- Udzielanie pomocy dla aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością w opiece nad osobami zależnymi (usługi opiekuńcze i asystenckie). 

- Zwiększenie świadomości społecznej z zakresu praw i potrzeb OzN:

- Organizacja szkoleń, spotkań, seminariów i przedsięwzięć przybliżających problematykę niepełnosprawności oraz obowiązujących praw i uprawnień OzN i ich opiekunów.

- Przeprowadzanie w świdnickich szkołach cyklicznych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z udziałem osób z niepełnosprawnościami uczących tolerancji, szacunku i akceptacji OzN pt. „ Poznać nieznane -symulacje niepełnosprawności”. 

- Podnoszenie kwalifikacji pracowników świdnickich urzędów i instytucji z zakresu obsługi osób  z niepełnosprawnością,  podmiotowego traktowania, kulturalnej komunikacji , pełnego zaangażowania w  udzielenie pomocy, wsparcia, porady.

POMOC-WSPARCIE-OPIEKA-AKTYWIZACJA, BO ZAWSZE JESTEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI.

 
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Auto Max
Auto Max
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC