LV Sesja Rady Miejskiej

wtorek, 31.7.2018 15:49 752 0

Na czwartek, 2 sierpnia zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 2 sierpnia 2018 roku, o godz. 11:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

  1. Otwarcie LV sesji i stwierdzenie kworum.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
    1) upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia w imieniu Gminy Żarów wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany", przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w zaktualizowanym Studium Wykonalności oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

  4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

  5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

  6. Zakończenie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

źródło: UM Żarów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)