Lipcowa sesja Rady Gminy Dobromierz

sobota, 10.7.2021 12:45 309 0

W trybie nadzwyczajnym na wniosek wójta Jerzego Ulbina zwołana została lipcowa sesja Rady. Głównym tematem obrad były zmiany w tegorocznym budżecie gminy.

Wprowadzono m.in. dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Czyste Powietrze". Przeznaczono kwotę 70 tys. zł na zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące w tym zakup materiałów do remontów dróg gminnych i mieszkań komunalnych, zwiększenie planu dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej, modernizację drogi gminnej w Szymanowie i przebudowę boiska piłkarskiego w Dobromierzu.

By zapewnić zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do najbliższej szkoły, przedszkola, czy specjalistycznego ośrodka, radni podjęli uchwałę określającej średnią cenę jednostek paliwa na nowy rok szkolny 2021/2022.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)