LGD „Szlakiem Granitu”: przed nami konsultacje społeczne w sprawie strategii

poniedziałek, 19.9.2022 17:36 100 0

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które odbędą się w czwartek, 22 września o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatu, w którym aktywnie mogą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalni przedsiębiorcy.

Podczas warsztatu przeanalizowane zostaną mocne oraz słabe strony danego obszaru, w tym również najważniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników spotkań będą pomocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)