Lewiatan: Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć dostęp do podręczników cyfrowych

czwartek, 11.4.2024 14:16 152 0

W projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze konieczne jest wprowadzenie poprawki, która włączy w zakres nowych przepisów pojęcie cyfrowych odzwierciedleń podręczników – uważa Konfederacja Lewiatan. Nieuwzględnienie poprawki spowoduje, że uczniowie z niepełnosprawnościami nie będą mieli szansy na skorzystanie z książek elektronicznych (podręczników) dostępnych cyfrowo.

Projekt dotyczy zapewnienia większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowuje do przepisów Unii Europejskiej wymogi dostępności produktów i usług (tzw. Europejski Akt o Dostępności).

- Prawo oświatowe wprowadziło do systemu prawnego pojęcie cyfrowego odzwierciedlenia podręcznika, który może się wymknąć spod regulacji procedowanej ustawy. Poprawka ma na celu włączenie do zakresu ustawy pojęcia cyfrowych odzwierciedleń podręczników, poprzez określenie wprost, że są one plikami książek elektronicznych, w związku z czym podlegają nowym regulacjom.  Inaczej uczniowie nie będą mogli korzystać z książek elektronicznych (podręczników) dostępnych cyfrowo. W związku z czym dostępność w edukacji w kontekście powszechnie stosowanych podręczników, pozostanie jedynie w sferze deklaracji - mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana przyjęcie proponowanej poprawki stanowiłoby istotny krok w kierunku objęcia w pełni dostępnością cyfrową obszaru edukacji, w ramach którego kształcimy całe społeczeństwo i który powinien być przykładem włączania wszystkich bez wyjątku i umożliwienia równych szans rozwoju.

Konfederacja Lewiatan

Dodaj komentarz

Komentarze (0)