Którędy poprowadzona zostanie nowa droga ekspresowa S5? Wyznaczono planowany przebieg i węzły. Na terenie powiatu ma być ich 6! [SZCZEGÓŁY, MAPA]

sobota, 9.12.2023 10:00 4385 0

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła wariant przebiegu drogi ekspresowej S5 pomiędzy Sobótką a Bolkowem. Ten odcinek obejmuje powiat świdnicki. Zobacz, w których miejscach zaplanowano węzły i którędy przebiegać będzie nowa "ekspresówka".

GDDKiA zbliża się do zakończenia etapu I zakładający opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego w ramach prac przygotowawczych związanych z planowaną budową odcinka drogi ekspresowej S5 pomiędzy Sobótką a Bolkowem. Do złożenia wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zarekomendowano przebieg tej drogi według wariantu wynikowego WIV.

- W 2021 roku podpisano umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R) dla budowy/rozbudowy autostrady ok. 80 km A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowy ok. 50 km drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków. Ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, dokumentacja prowadzona była jednocześnie dla tych dwóch odcinków - informuje wrocławski oddział GDDKiA.

Wybór wariantu i dalsze etapy

Spośród wariantów analizowanych w takim samym stopniu szczegółowości zarekomendowano przebieg drogi ekspresowej S5 w przebiegu przeznaczonym poniżej:

 

Wszystkie analizowane warianty przewidywały przebieg po nowym śladzie, bez ingerencji w istniejące pasy drogowe, poza miejscami przecięcia obecnej DK5 i DK35 z planowaną S5 i połączenia z jej węzłami. W ramach zadania miałaby powstać nowa dwujezdniowa, dwupasowa droga ekspresowa o długości ok. 50 km pomiędzy Sobótką a Bolkowem. Na trasie miałoby powstać osiem węzłów drogowych: Olbrachtowice, Tworzyjanów, Marcinowice, Świdnica, Wałbrzych, Świebodzice, Serwinów i Bolków.

Węzeł "Tworzyjanów" zlokalizowany byłby na granicy gminy Sobótka, Mietków i Marcinowice, w pobliżu DK35 pomiędzy Tworzyjanowem a Wojnarowicami. Węzeł "Marcinowice" ma zostać zbudowany na północny zachód od Marcinowic, w pobliżu Gruszowa i Stefanowic. Węzeł "Świdnica" ma powstać na DW382 między Świdnicą a Starym Jaworowem, na zachód od Tomkowej. Węzeł "Wałbrzych" zlokalizowany ma być na terenie powiatu świdnickiego, między Cierniami, Mokrzeszowem i Milikowicami, na północ od DK35. Węzeł "Świebodzice" planowany jest na wysokości DW374 między Świebodzicami a Grochotowem. Węzeł "Serwinów" powstałby na wysokości skrzyżowania z DK5 pomiędzy Dobromierzem a Granicą, na wysokości Serwinowa, położonej na wschód od głównych zabudowań wsi części Dobromierza.

W I kw. 2024 r. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnym etapem, po otrzymaniu DŚU, będzie przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji. 

Historia ostatnich miesięcy

W ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla wszystkich analizowanych wariantów przebiegu A4 i S5 przeprowadzono wszystkie możliwe badania terenowe dla wstępnego określenia warunków gruntowych. W okresie od października 2021 r. do października 2022 r. wykonana została roczna inwentaryzacja przyrodnicza. W styczniu i lutym 2022 r. odbyły się w formie zdalnej dwie tury spotkań informacyjnych ze społeczeństwem gmin, przez które przebiegają rozpatrywane warianty autostrady A4 i drogi ekspresowej S5. To w sumie dziewiętnaście spotkań informacyjnych, które trwały łącznie ok. 54 godziny. W listopadzie 2022 r. odbyło się sześć kolejnych spotkań informacyjnych, stacjonarnych, ze społeczeństwem wszystkich gmin. 

Dokumentacja etapu STEŚ dla zakresu drogi ekspresowej S5 była przedmiotem posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które odbyło się 2 marca 2023 r. Po posiedzeniu wprowadzane były zmiany w dokumentacji wynikające z ustaleń ZOPI. 

Z uwagi na złożoność tematyczną, posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad podzielono na dwa etapy. I etap odbył się 2 października 2023 r. Podczas II etapu KOPI, 13 października br., omówiono wszystkie kluczowe aspekty warunkujące wybór wariantu do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

GDDKiA - Oddział we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)