Konkurs na najładniejszą dekorację posesji w gm. Marcinowice

wtorek, 23.11.2021 11:19 182 0

Zapraszamy mieszkańców Gminy Marcinowice do udziału w konkursie na najładniejszą świąteczną dekorację posesji. Liczą się: oryginalność, nawiązanie do tradycji i walory estetyczne. W konkursie oceniane będą dekoracje bożonarodzeniowe: ogrodów, balkonów, okien, domów jedno i wielorodzinnych, posesji i innych obiektów położonych na terenie Gminy Marcinowice.

by wziąć udział w konkursie należy do 12 grudnia dostarczyć do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego deklarację uczestnictwa.

Pobierz deklarację uczestnictwa – WORD

Pobierz deklarację uczestnictwa – PDF

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 23 grudnia, a dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

REGULAMIN

„KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ POSESJI
W GMINIE MARCINOWICE”

 1. Organizatorem konkursu są Gmina Marcinowice oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach
 2. Cele konkursu:
 • kultywowanie i popularyzacja tradycji bożonarodzeniowych wśród mieszkańców Gminy Marcinowice
 • aktywizacja lokalnej społeczności
 • zachęta do dbania o poprawę estetyki otoczenia
 1. Uczestnikiem konkursu może być mieszkaniec Gminy Marcinowice lub grupa osób zamieszkujących w budynku wielorodzinnym
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do organizatora lub przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu, do dnia 12.12.2021 r. na adres poczty elektronicznej centrum@marcinowice.pl
 3. W konkursie oceniane będą dekoracje bożonarodzeniowe: ogrodów, balkonów, okien, domów jedno i wielorodzinnych, posesji i innych obiektów położonych na terenie Gminy Marcinowice.
 4. Ocena zgłoszonych dekoracji dokonywana będzie poprzez wizytację Komisji konkursowej w dniach 13-20.12.2021 r.
 5. O terminie wizytacji Komisji uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe, zawierające maksymalnie jedną lokalizację.
 7. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu do 23.12.2021 r.
 8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23.12.2021 r. na stronie centrum.marcinowice.plwww.marcinowice.pl oraz na facebooku www.facebook.com/gminamarcinowicewww.facebook.com/ckbmarcinowice
 10. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe:
 • I miejsce – nagroda o wartości 300 zł
 • II miejsce – nagroda o wartości 200 zł
 • III miejsce – nagroda o wartości 100 zł
 1. W związku z obowiązującymi przepisami RODO informujemy, że udział
  w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne
  w Marcinowicach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku
  w materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia na stronie internetowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach, Gminy Marcinowice oraz mediach społecznościowych powyższych Jednostek.
Dodaj komentarz

Komentarze (0)