Komisja Rolnictwa z udziałem kół łowieckich w Żarowie

piątek, 17.3.2023 11:53 225 0

Zaopiniowanie planów łowieckich było tematem obrad Komisji Rolnictwa, która odbyła się w środę, 15 marca w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Posiedzenie Komisji odbyło się z udziałem przedstawicieli kół łowieckich działających w obrębie gminy Żarów: „Nemrod”, „Jarząbek”, „Sylwan”, „Knieja”, „Dzik”. W spotkaniu wzięli również udział zastępca burmistrza Przemysław Sikora, radni Rady Miejskiej Waldemar Ganczarek (przewodniczący komisji), Barbara Zatoń i Mieczysław Myrta, sołtysi oraz rolnicy z terenu gminy Żarów.

- Komisja Rolnictwa zatwierdziła plany łowieckie, o których rozmawialiśmy w trakcie spotkania z przedstawicielami kół łowieckich. Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego na okres od 1 kwietnia do 31 marca, po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz właściwej Izby Rolniczej i podlega zatwierdzeniu przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Informacje zawarte w rocznych planach polowań dotyczyły szacowanej liczebności występujących zwierząt łownych na poszczególnych obwodach łowieckich. Uczestnicy komisji zwrócili także uwagę na problemy związane ze szkodami łowieckimi, które odnotowywane są na terenie sołectw – mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Gmina Żarów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)