Remonty w szkołach powiatowych

czwartek, 15.7.2021 09:43 135 0

Korzystając z wakacyjnej przerwy w nauce przeprowadzane są niezbędne remonty w placówkach oświatowych, które podlegają powiatowi. Aktualnie prace trwają w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych, III Liceum Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy.

Zespół Szkół Mechanicznych

Przebudowa zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej

Zakres prac obejmuje:

  • Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych,
  • Demontaż rurociągu żeliwnego,
  • Wykucie i zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł,
  • Wykucie z muru ościeżnic stalowych, kratek wentylacyjnych,
  • Demontaż i wymiana instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej i sanitarnej,
  • Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie (gruntowanie, gładzie gipsowe oraz dwukrotne malowanie).
  • Przygotowanie podłoża posadzek (gruntowanie, warstwy wyrównujące i wygładzające, ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych),
  • Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych,
  • Wymiana okien zespolonych wraz z podokiennikami,
  • Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
  • Montaż ścianek kabin natryskowych,
  • Montaż urządzeń sanitarnych: umywalek z bateriami, misek ustępowych z dolnopłukami, baterii natryskowych,
  • Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego,
  • Wywóz i utylizacja gruzu.

 

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych

Modernizacji auli szkolnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej

Zakres prac obejmuje:

Roboty elektryczne:

 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Auli,
 • wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej zasilającej obwody elektryczne w Auli,
 • wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w Auli,

Roboty budowlane

 • wykonanie instalacji oświetlenia dekoracyjnego w Auli,
 • wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Auli oraz na drodze ewakuacyjnej z Auli na zewnątrz budynku,
 • wykonanie instalacji zasilania gniazd ogólnego przeznaczenia w Auli,
 • wykonanie instalacji zasilania dla projektora multimedialnego i rozwijanego ekranu,
 • wykonanie okablowania dla instalacji nagłośnienia w Auli,
 • wykonanie rezerwowego wypustu zasilającego oświetlenie zabytkowych ram okiennych.

Roboty budowlane:

 • Wymiana wykładzin podłogowych wraz z wykonaniem podłoża,
 • Renowacja boazerii drewnianej wraz z malowaniem,
 • Renowacja drzwi wejściowych do pomieszczenia auli i zaplecza wraz z malowaniem,
 • Montaż ścianki mobilnej pomiędzy aulą a zapleczem sceny,
 • Malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni,
 • Renowacja okien witrażowych wraz z montażem skrzydeł witrażowych na ścianie szczytowej od strony pomieszczenia auli.

 

III Liceum Ogólnokształcące

Zakup i montaż klimatyzacji, rozbiórka budynku garażowego i budynku garażowo – gospodarczego oraz przebudowa i dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

Jeśli chodzi o prace rozbiórkowe to zakres robót obejmuje: 

 • Rozbiórka budynku oficyny o powierzchni użytkowej ok. 285 m2
 • Rozbiórka budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej ok. 47 m2
 • Rozbiórka budynku garażowego o powierzchni użytkowej ok. 46 m2
 • Roboty budowlane

 

II Liceum Ogólnokształcące

Malowanie korytarza na I i II piętrze budynku głównego oraz pierwszej klatki schodowej

Wszystkie prace powinny zakończyć się do końca wakacji.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)