Samorządowy Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego w gm. Dobromierz

czwartek, 29.4.2021 08:54 743 0

27 kwietnia wójt Jerzy Ulbin podpisał z wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim porozumienie o przystąpieniu do Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego.

Program realizowany jest we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu i jest oparty na szybkich testach, dzięki którym możliwe jest oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym okiem. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego i uzupełniają w tym zakresie badania przesiewowe – kolonoskopię. Pacjent wraz z pozytywnym wynikiem testu otrzymuje informację gdzie może wykonać badanie kolonoskopowe, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków najbliższych miejscu jego zamieszkania. W ten sposób, jeśli wykryte zostaną zmiany nowotworowe, pacjent trafia na ścieżkę kompleksowej opieki onkologicznej.

Program skierowany jest do następujących grup wiekowych:

  • osób w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osób w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osób w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie, po wypełnieniu ankiety uczestnictwa, będą mogły pobrać w ośrodkach zdrowia w Roztoce i Dobromierzu bezpłatny zestaw testowy do samodzielnego wykonania w domu. Wykonany test będzie należało złożyć w placówce z której został pobrany, a po około 14 dniach, w tej samej placówce, na uczestnika będzie czekał gotowy wynik badania.

Pakiety wraz z dokładną instrukcją będą wydawane i odbierane przez pracowników ośrodków zdrowia w Roztoce i Dobromierzu. Ich dystrybucja rozpocznie się w maju, o czym będziemy informować na bieżąco.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)