komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 28 listopada 2020

Leslawa, Zdzislawa

X sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

poniedziałek, 9.9.2019 11:14 , komentarze: 0 , odsłony: 642
kategorie artykułu:

10 września 2019 r. o godz. 15:00, w sali konferencyjnej budynku Sali Sportowo-Edukacyjnej
 przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o stanie bazy oświatowej i przygotowań do roku szkolnego.
 3. Informacja o działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej za 2018 r.
 4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Jaworzyna Śląska przez Gminę Świebodzice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1/14 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/6/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXXVIII/04/10 z dnia 08.02.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechy w gminie Jaworzyna Śląska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: nr VII/19 z dnia 30.05.2019 r., nr VIII/19 z dnia 27.06.2019 r. oraz nr IX/19 z dnia 07.08.2019 r.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
 

Wasze komentarze

wczoraj, 14 godz temu
piątek, 27.11.2020 11:20
piątek, 27.11.2020 09:16
czwartek, 26.11.2020 13:43
czwartek, 26.11.2020 11:32
środa, 25.11.2020 14:02
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec