komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

środa, 27 stycznia 2021

Przybysława, Anieli

Czerwona kartka dla burmistrza Świebodzic

poniedziałek, 12.10.2020 09:47 , komentarze: 13 , odsłony: 8014
kategorie artykułu:

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) we Wrocławiu wydała pozytywną opinię (z uwagami) w sprawie  nieudzielenia burmistrzowi Świebodzic absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok przez radę miasta.

Przypomnijmy.

26 sierpnia radni Świebodzic głosowali nad udzieleniem absolutorium oraz wotum zaufania burmistrzowi Pawłowi Ozdze. Jak już informowaliśmy, Komisja Rewizyjna wystosowała wniosek o nieudzielenie absolutorium włodarzowi wskazując, że w trakcie ostatniego roku burmistrz źle wydatkował środki pod kątem ich celowości oraz zasadności. 

- Biorę oczywiście wszystkie za i przeciw. Wyczytane przeze mnie liczby mówią same za siebie. Największa inwestycja to były te tereny zielone, o których się mówi. Zostało to odwołane w połowie roku. Zbyt pochopnie ustaliliście, że nie udzielicie mi wotum zaufania, nie wysłuchując drugiej strony - mówił wówczas burmistrz Ozga.

Nie ma znaczenia tutaj kto kogo zna. Ważne są wnioski merytoryczne. My oceniamy w oparciu o te wytyczne pana. Musimy pana rozliczać z zadań i nie jest to czas utyskiwań czy żali - ocenił radny Łukasz Kwadrans, przedstawiając zarzuty wobec burmistrza w formie prezentacji multimedialnej.

Finalnie radni nie udzielili burmistrzowi ani wotum zaufania, ani absolutorium. Uchwała musiała zostać ponownie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. A ta utrzymała ją w mocy. To pierwszy taki przypadek w historii jakiegokolwiek samorządu z powiatu świdnickiego. 

- W trakcie sesji radni odwoływali się przede wszystkim do kwestii braku realizacji planu wydatków inwestycyjnych i majątkowych, które wykonano w 56,58%, ale ich udział w wydatkach ogółem stanowi 7,84%. W opinii Komisji Rewizyjnej szczegółowo wskazano niezrealizowane zdania. Komisja Rewizyjna zwróciła również uwagę m.in. na niedostateczną aktywność i skuteczność Burmistrza w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, wskazując na niskie wykonanie dochodów pochodzących ze środków europejskich, które w dziale 900 zrealizowano na poziomie 32,32% oraz podkreśliła, że stopień realizacji programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniósł 62,83%, na co również wskazywano w trakcie debaty. Można zatem wnioskować, że były to zasadnicze powody podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi w Świebodzicach za rok 2019. Skład Orzekający zauważa, że wskazane powyżej kwestie niewątpliwie wiążą się z wykonywaniem budżetu za 2019 rok. Z kolei procentowe wykonanie dochodów i wydatków wynoszące odpowiednio 95,63% i 90,35% wielkości planowanych pokazują jednak ich niewykonanie w całości, bez wskazania przez Burmistrza przyczyn takiego stanu rzeczy - czytamy w uzasadnieniu RIO. - Rada Miejska przy ocenie prawidłowości wykonania budżetu uwzględniła konieczność przestrzegania zasad wykonania budżetu. Należą do nich przykładowo: pełna realizacja zadań, która powinna następować w terminach określonych przepisami prawa, realizacja dochodów budżetu na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w budżecie zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. W ocenie Składu Orzekającego brak realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskania zaplanowanych w budżecie dochodów niewątpliwie wiąże się z wykonaniem budżetu za rok 2019. Jednocześnie uwadze Składowi Orzekającemu nie uszedł fakt, że przy formułowaniu zarzutów w zbyt małym zakresie odniesiono się do kwestii odpowiedzialności Burmistrza za wystąpienie tych zdarzeń, a uwagi radnych poza ustaleniem odchyleń przy realizacji budżetu powinny wiązać się z ustaleniem ewentualnej odpowiedzialności organu wykonawczego za taki stan. Skład Orzekający, uwzględniając powyższe ustalenia postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały burmistrz może się odwołać w ciągu 14 dni. Obecnie przebywa na urlopie.

- Jeszcze się nie odwołaliśmy, ale na pewno to zrobimy w ciągu najbliższych dni - informuje sekretarz gminy, Sabina Cebula.

Co to oznacza dla mieszkańców Świebodzic?

Rada miasta może bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. By referendum uznano za ważne musi wziąć w nim udział 3/5 mieszkańców, czyli 5164 osób. Warto wspomnieć, że podobna procedura przed kilkoma laty została przeprowadzona w gm. Marcinowice. Spośród 5195 uprawnionych zagłosowały raptem 543 osoby, z czego 435 osób zagłosowało za odwołaniem wójta. 

Co ważne według przepisów dopuszczalne jest także podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta/prezydenta/burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub wotum zaufania (ustawodawca nie ustalił katalogu tych „innych" przyczyn).

Do tematu wrócimy. 

 

Wasze komentarze

Opozycja tak bardzo nie może się pogodzić z utratą władzy,...
poniedziałek, 12.10.2020 21:09 autor: Mieszkaniec
Jestem mieszkańcem i wstyd mi za takiego burmistrza
wtorek, 13.10.2020 09:33 autor: Mieszkanka
Sam się pogrąża, może pora otworzyć oczy... Jedni mają gazetę, drugim musi wystarczyć forum...

poniedziałek, 12.10.2020 22:04:58 autor:

A co ze śmieciarką za 800tyś, która do niczego...
poniedziałek, 12.10.2020 22:29 autor: Koronaświrus
Odwołać całą radę bo cześć radnych, która była za...
poniedziałek, 12.10.2020 11:59 autor: Mieszkaniec
odwolac ta cala rade Pobrali kredyty na samochody zeby splacac...
poniedziałek, 12.10.2020 18:23 autor: Covid 19
Może to nadszedł już ten czas, by Janek wrócił na
poniedziałek, 12.10.2020 15:51 autor: Gorol
wczoraj, 23 godz temu
poniedziałek, 25.1.2021 11:08
niedziela, 24.1.2021 13:37
niedziela, 24.1.2021 13:18
niedziela, 24.1.2021 13:04
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec