Więcej pieniędzy dla świdnickich seniorów i maluchów

czwartek, 5.3.2020 10:46 2079 3

Świdnica konsekwentnie rozwija swoją politykę społeczną w oparciu o środki zewnętrzne. Miasto otrzyma w tym roku ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programów „Senior +” i „Maluch +”. 

Na utworzenie i wyposażenie nowego klubu seniora przyznano gminie 150 tys. zł. Natomiast na zapewnie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” – 468 tys. zł, a na oba miejskie żłobki – ponad 186 tys. zł. 

 - Miasto pozyskuje coraz większe środki na wsparcie wielu działań skierowanych do najbardziej potrzebujących grup społecznych. Można powiedzieć, że Świdnica przoduje w tej dziedzinie już w skali Polski - mówi Beata Moskal- Słaniewska, prezydent miasta.

W ramach otrzymanych środków 125 tys. zł przeznaczone zostanie na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Malinowej 2, w części przeznaczonej na klub seniora. Natomiast 25 tys. zł przewidziano na wyposażenie placówki. W Świdnicy działają obecnie trzy miejskie kluby seniora, z których dwa prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Powstający nowy klub został zlokalizowany na Kraszowicach, dzielnicy oddalonej od centrum miasta, dzięki temu seniorzy z tego osiedla będą mieli ułatwiony dostęp do oferty miasta w zakresie spędzania wolnego czasu. Przyczyni się to także do zwiększenia aktywności świdnickich seniorów. 

Dzięki dofinansowaniu Dzienny Dom „Senior-Wigor” zwiększy zakres oferty zajęciowej oraz poprawi jakość świadczonych usług. Przypomnieć należy, iż w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 placówka uzyskała już ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. 

Od 2016 roku, w ramach programu „Maluch +” Świdnica otrzymuje także dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc w żłobkach miejskich. Łącznie z otrzymaną w tym roku dotacją jest to już ponad 800 tys. zł. Dzięki temu żłobki mogą poszerzać ofertę zajęć dla najmłodszych dzieci oraz zapewnić im lepsze warunki przebywania.

 

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

piątek, 06.03.2020 16:26
I są to pieniądze od rządu PiS, tak znienawidzonego przez...
apostazja+ niedziela, 08.03.2020 17:01
To są nasze podatki a nie Pis-owe. ...
wtorek, 10.03.2020 18:13
Są to pieniądze wygospodarowane za rządów PiSu. Wy oddajcie lepiej 250 MLD zł ukradzione za czasów POPSL z samego tylko Vatu, pieniądze które szły nie wiadomo dokąd. Prawie z krzesła spadłam jak przeczytałam, że p.Moskal przekuwa to na własny sukces!