Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Wywiad z komendant policji w Żarowie

poniedziałek, 16.9.2019 14:07 3339 4

Na jednym z portali społecznościowych mieszkaniec Żarowa opublikował ankietę dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców oraz funkcjonowania żarowskiego komisariatu Policji. Internauci odpowiadali na pytania, czy czują się bezpiecznie na terenie gminy Żarów i jak oceniają pracę Policji w Żarowie.

O tematach związanych z bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy rozmawiamy z Katarzyną Wilk komendant Policji w Żarowie.

– W komentarzach, które pojawiły się na jednym z portali społecznościowych mieszkańcy skarżą się na opieszałość policjantów, brak interwencji po zgłoszeniu zdarzenia i zbywanie osób poszkodowanych. Jak Pani komendant odniesie się do tych informacji?

Porządek na terenie całego miasta i bezpieczeństwo mieszkańców to priorytetowe, ustawowe zadania realizowane podczas codziennej służby, w związku z powyższym żadne zgłoszenie dotyczące łamania prawa nie pozostało i nie pozostanie bez reakcji. Zaznaczam, że wszelkie połączenia na nr alarmowe 112 są rejestrowane, a co za tym idzie brak jest możliwości zaniechania wykonania czynności w danej sprawie.

– W jakich godzinach czynny jest komisariat policji w Żarowie? Co z weekendami? Gdzie w takich sytuacjach swoje problemy mogą zgłaszać mieszkańcy naszej gminy?

Komisariat Policji w Żarowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W każdy wtorek funkcjonariusze KP Żarów w godz. 15.15 – 17.00 przyjmują także interesantów. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą godzin funkcjonowania Komisariatu Policji w Żarowie to zaznaczyć należy, iż KP w Żarowie zachowuje ciągłość pracy policyjnej, jest ona bezpośrednio powiązana ze schematem organizacyjnym KPP w Świdnicy. Powyższe wymusza w określony sposób organizowanie i dyslokowanie patroli na terenie miasta i gminy Żarów, a także miasta i gminy Jaworzyna Śląska.

– Co z nocnymi patrolami? Czy takie funkcjonują? Jeśli tak, to jak często?

Pełnienie służby w patrolach nocnych, tak jak określiłam powyżej, wynika ze schematu jednostki organizacyjnej KPP w Świdnicy. Zaznaczam jednak, że każdej nocy pełniona jest służba patrolowa na terenie miasta i gminy Żarów, a także miasta i gminy Jaworzyna Śląska oraz dyżur operacyjno-dochodzeniowy z ramienia KPP w Świdnicy (dotyczy to całego powiatu świdnickiego).

– Czy policjanci przeprowadzają kontrole radarowe na terenie miasta i wsi oraz drogach wylotowych?

Na terenie miasta i gminy Żarów funkcjonariusze komendy powiatowej policji w Świdnicy aktywnie działają na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania te opierają się głównie na akcjach prewencyjnych, w szczególności na kontroli uczestników ruchu drogowego ukierunkowanej na eliminowanie z udziału w nim kierujących po spożyciu alkoholu oraz karaniu za wykroczenia i przestępstwa związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.

– Dlaczego policjanci nie reagują na źle zaparkowane samochody, które utrudniają ruch i stwarzają zagrożenie, szczególnie w pobliżu skrzyżowań i przejść dla pieszych? Czy kontrolowane są miejsca publiczne (place zabaw, Nefryt, dworzec PKP) pod kątem przebywania tam osób spożywających alkohol?

Policjanci KP Żarów reagują na źle zaparkowane pojazdy i te które stwarzają zagrożenie, potwierdza to liczba środków prawnych zastosowanych wobec osób, które dopuszczały się łamania prawa w tym zakresie. Powyższe dotyczy także ustawowo zdefiniowanych tzw. miejsc publicznych w których to miejscach, zgodnie z zadaniami, do służby kierowani są funkcjonariusze i zobligowani przez istniejące przepisy do respektowania prawa i ewentualnego stosowania środków prawnych.

– Czy jest możliwość instalacji stacjonarnych radarów prędkości w newralgicznych miejscach?

– Jeśli chodzi o kwestię posadowienia stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość to powyższa kwestia nie jest właściwością rzeczową policji.

– Ile i jakich przestępstw oraz wykroczeń zanotowała Policja już w tym roku? Czy nastąpił ich wzrost czy zmniejszenie w stosunku do lat poprzednich?

Zaznaczyć należy, iż liczba prowadzonych postępowań przygotowawczych czy postępowań w sprawach o wykroczenia jest wyższa niż w roku ubiegłym, ale wcale to nie oznacza, iż jest wyższa przestępczość. Dopiero szczegółowa analiza każdego z prowadzonych postępowań wykazałaby stan faktyczny (szczegółowe dane zostaną przekazane na Debacie z uwagi na zbyt krótki okres do przygotowania wnikliwej analizy). Na przestępczość ma wpływ ilość interwencji, których liczba zmniejszyła się (z liczby 1531 w roku 2018 do 1237 w roku bieżącym – dot. to okresu od stycznia do lipca), ilość nałożonych mandatów karnych oraz pouczeń. Liczby wynikające z tych parametrów wskazują, iż wartości w roku bieżącym są niższe. Muszę zaznaczyć, iż parametry oceniające sprawność i efektywność pracy funkcjonariuszy obrazuje ilość zatrzymań sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Chodzi tutaj o zdarzenia, które w sposób drastyczny naruszają normy społeczne m.in. kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu, posiadanie bądź handel środkami odurzającymi. Kwestie opisane powyżej bezpośrednio łączą się z inicjatywą podejmowaną przez funkcjonariuszy, popularnie nazywaną legitymowaniami, które oscylują na tym samym poziomie z zachowaną tendencją zwyżkową rok do roku.

Podsumowując to ustawodawca, inicjatywa społeczna wielu instytucji i ludzi wyposażyła każdego obywatela w możliwość wpływania bezpośredniego i pośredniego na pracę każdego funkcjonariusza Policji. Jednym z takich mechanizmów jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie każdy mieszkanie może zgłosić swój problem i problem ten musi zostać zweryfikowany w szerokim znaczeniu tego słowa przez funkcjonariuszy publicznych, w tym Policji.

Do wiadomości publicznej podana została również informacja dot. planów priorytetowych dzielnicowych z KP w Żarowie. Od dnia 1 sierpnia 2019r funkcjonariusze KP Żarów rozpoczęli czynności zgodnie ze stworzonymi planami działań priorytetowych:

  • Dzielnicowy asp. Wojciech Pizga (rejon służbowy 23) – w okresie od 1.08.2019r do 31.01.2020r. przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie ul. Armii Krajowej na wysokości nr 34 (skwer przed restauracją) w Żarowie;
  • Dzielnicowy mł. asp. Jakub Sikora (rejon służbowy nr 24) – w okresie od 1.08.2019r do 31.01.2020r przeprowadzona działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw przy Placu Wolności oraz skwerze przy ul. Krasińskiego w Żarowie;
  • Dzielnicowy asp. Damian Pasikowski (rejon służbowy nr 25) – przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie przystanku PKS przy ul. Wojska Polskiego 18 w Mrowinach.

Przy tej okazji pragnę również zaznaczyć, iż na początku października 2019r. planowana jest „Debata” organizowana przez KP w Żarowie, której jednym z celów będzie wysłuchanie opinii społecznej mieszkańców miasta i gminy Żarów. Tak, aby nasze wszelkie działania realizowane na wielu płaszczyznach zbieżne były z szeroko pojętym interesem społecznym mieszkańców. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Rozmawiała Magdalena Pawlik.

 

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

Opok środa, 18.09.2019 12:01
To ile było mandatów za złe parkowanie?
Rr środa, 18.09.2019 11:45
W wypowiedzi p.Komendant brak konkretów .1 półrocze zakończyło się 30...
ciekawy wtorek, 17.09.2019 21:46
Mieli Straż Miejską, to ją pogonili. A teraz proszą się policji o interwencje. Mądry Polak po szkodzie!!!
Xara poniedziałek, 16.09.2019 16:33
A na Zawiszowie ani jednego patrolu nie widziałam od roku.