Kolejny krok w kierunku południowej obwodnicy Świdnicy

wtorek, 30.3.2021 10:21 3828 1

W 2019 roku Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dodając nowy odcinek trasy S5, która do 2030 r. ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Realizacja drogi ekspresowej S5 (na północ od miasta) spowoduje, że droga krajowa nr 35 w obecnym przebiegu w rejonie Świdnicy stanie się drogą wojewódzką, a budowa południowej obwodnicy Świdnicy realizowana będzie w parametrach właściwych dla dróg wojewódzkich i przy udziale środków jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Podczas poniedziałkowej wideokonferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (DSDiK) z przedstawicielami powiatu świdnickiego, miasta Świdnica, gminy Świdnica oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad omówione zostały zagadnienia przedprojektowe związane z planowaną budową południowej obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382. Przedstawiciele DSDiK potwierdzili potrzebę wykonania obwodnicy na odcinku pomiędzy rondem w Słotwinie a Boleścinem. Samorządowcy zgodnie wskazali na potrzebę kompleksowego rozwiązania układu komunikacyjnego w rejonie miasta Świdnicy, również z uwzględnieniem odcinka prowadzącego od drogi wojewódzkiej nr 382 na wysokości Boleścina do drogi krajowej nr 35 na wschód od Pszenna, tj. w przebiegu zgodnym z korytarzem wyznaczonym zarówno w studium, jak i w planach zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej i wiejskiej Świdnica.

Jednocześnie obecni na spotkaniu przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowali, iż niezależnie od prac projektowych przy budowie obwodnicy, prowadzone będą prace nad projektem ronda w rejonie Komorowa, które w istotny sposób ma poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 35 i drogi powiatowej nr 2911 D.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Mieszkaniec środa, 31.03.2021 22:05
Obwodnica Słotwina-Boleścin ma sens przy koncepcji drogi S5 na północ...