Już za tydzień matura! Zobacz terminarz egzaminów z poszczególnych przedmiotów

wtorek, 30.4.2024 13:20 686 0

Już we wtorek, 7 maja tegoroczni maturzyści stawią czoła egzaminowi dojrzałości. Uczniowie zmierzą się z zadaniami z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Matura odbywać się będzie w dwóch formułach: 2015 i 2023. Pierwsza z wymienionych obejmuje osoby, które ukończyły 3-letnie liceum ogólnokształcące w latach 2005-2022 lub 4-letnie technikum w latach 2006-2022 oraz tych, którzy ukończyli:

 • w roku szkolnym 2023/2024 branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum,
 • szkołę artystyczną realizującą program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • do roku szkolnego 2013/2014 włącznie – liceum profilowane oraz technikum uzupełniające,
 • do roku szkolnego 2012/2013 włącznie – uzupełniające liceum ogólnokształcące,
 • ponadpodstawową szkołę średnią i którzy pierwszy raz zdawali maturę w latach 2019–2022, ale nie uzyskali wówczas świadectwa dojrzałości.

Większość abiturientów podejdzie do egzaminu dojrzałości w Formule 2023. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończyli 4-letnie liceum ogólnokształcące lub 5-letnie technikum oraz osoby, które:

 • ukończyły w roku szkolnym 2023/2024 branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej,
 • ukończyły w roku szkolnym 2023/2024 szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • są absolwentami 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023,
 • są absolwentami ponadpodstawowych szkół średnich (wyjątek stanowią osoby, które po raz pierwszy przystąpiły do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskały świadectwa dojrzałości),
 • są absolwentami oddziałów międzynarodowych, posiadającymi dyplom IB.

Matura 2024 - terminy egzaminów

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy)

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy)

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony)

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

Egzaminy ustne odbędą się w dniach 11 maja, 13-16 maja oraz 20-25 maja. Dotyczą języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego. Terminy ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w poszczególnych szkołach.

Jaki wynik trzeba uzyskać, aby zdać maturę?

 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej (w tym z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym)
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia)

opr. doba.pl na podstawie informacji CKE

Dodaj komentarz

Komentarze (0)