JACEK IWANCZ - kandydat do Rady Miasta Świdnicy - okręg 3 poz. 2

poniedziałek, 26.2.2024 16:41 704

Zachęcam Mieszkanki i Mieszkańców centrum Świdnicy - oddajcie swój głos na nr 2.  - JACEK IWANCZ (Koalicja Obywatelska)

 WIĘCEJ o MOICH działaniach TUTAJ 

Nazywam się JACEK IWANCZ i mam 53 lata. Od urodzenia jestem mieszkańcem Świdnicy. Żona Barbara, córka Aleksandra (studentka Uniwersytetu Wrocławskiego).

Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem magistrem chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentem Studiów Menedżerskich Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, oraz mam ukończone studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Całe życie zawodowe związany jestem z II LO w Świdnicy, najpierw jako uczeń, a od 30 lat nauczyciel chemii i stereochemii. Od 2011 jestem dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego, które w trakcie mojej kadencji uzyskało imię Stefana Banacha. W tym czasie już ponad 2 tysiące młodych ludzi ale i również absolwentów liceum dla dorosłych zdobyło średnie wykształcenie, zdało maturę i kontynuuje naukę i pracę nie tylko w Polsce, ale również w wielu miejscach na świecie.

Od 2018 jestem radnym województwa dolnośląskiego. W sejmiku, jestem wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Edukacji i Nauki. Ponadto pracuję jeszcze w pięciu innych komisjach sejmikowych gdzie zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki społecznej i zdrowia, a  także współpracy międzynarodowej.

Jako radny złożyłem ponad 20 interpelacji i zapytań. W ich wyniku pojawił się na świdnickim dworcu kolejowym automat biletowy, uporządkowane zostały sprawy przewozu busami na trasie Świdnica-Wrocław, a czeka jeszcze na pozytywne załatwienie budowa ronda na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do autostrady z drogą krajową nr 5. Interpelacje dotyczyły również spraw młodych ludzi, dzięki mnie udało się doprowadzić do utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wybieranego w pełni demokratycznych wyborach. Z mojej inicjatywy odbyły się warsztaty dla dolnośląskich nauczycieli w ramach projektu LEKCJE DEMOKRACJI.

Skutecznie wnioskowałem o odznaczenia i nagrody kulturalne SILESIA dla osób i instytucji ze Świdnicy i okolic. Odznaczeni Medalami Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego otrzymali między innymi Michał Ossowski  (wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej) oraz Waldemar Woźniak (niesamowity ekolog). Nagrodą Kulturalną SILESIA nagrodzono Mariusza Kędzierskiego (2019 rok), Dariusz Jarosa (2021 rok), świdnicki Zespół Taneczny Krąg (2021 rok) oraz projekt świdnickiej Alchemia Teatralna (2023 rok).

Współpracuję z Fundacją Różowa Skrzyneczka, dzięki czemu bardzo szybko do szkół ponadpodstawowych Powiatu Świdnickiego trafiły Różowe Skrzyneczki. Staram się wspierać w działaniu świdnicką Fundację Endomama oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.

Angażuję się w akcje społeczne np. w obronie Wolnych Sądów, wsparcia Ukrainy oraz w obronę Wolnych Mediów. Otrzymałem podziękowania od świdnickich klubów sportowych za wspieranie ich działań.

Rozwijam także swoje pasje w grupie teatralnej Alchemia dla dorosłych i jako radny zawsze będzie działał na rzecz świdnickiej KULTURY.

W tym roku startuję w wyborach do Rady Miejskiej - ponieważ ŚWIDNICA jest zawsze dla mnie najważniejsza. Poprzez pracę radnego, wykorzystując doświadczenie wojewódzkiego samorządowca, chcę działać na rzecz rozwoju miasta. Dla obwodnicy Świdnicy, która odciąży centrum miasta od ruchu samochodowego, zwiększenia ilości połączeń kolejowych. Dla młodych ludzi i nie tylko, także na rzecz basenu krytego z saunami oraz bezpłatnych dojazdów autobusami do szkoły. Świdnica musi być miastem, gdzie dobrze będą się czuły zarówno osoby starsze, ale i młodzi mieszkańcy, którzy powinni mieć pracę i godne warunki do mieszkania w naszym pięknym mieście.

ODDAJCIE PAŃSTWO SWÓJ GŁOS NA MNIE - DOŚWIADCZONEGO SAMORZĄDOWCA!

JACEK IWANCZ (Koalicja Obywatelska) kandydat do Rady Miasta Świdnicy okręg 3 poz. 2

 

Materiał KKW Koalicja Obywatelska