JACEK IWANCZ- dla lepszej szkoły! - Lista KO poz. 10

środa, 13.9.2023 13:59 1248

Szanowni Państwo.

Jestem członkiem Rady Krajowej .Nowoczesna. Mam 53 lata, od urodzenia mieszkam w Świdnicy. Żona Barbara, córka studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem magistrem chemii (Uniwersytet Wrocławski), absolwentem Studiów Menedżerskich (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) oraz ukończyłem studia MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

 Od 2011 jestem dyrektorem II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha. Jestem nauczycielem chemii oraz stereochemii (program autorski), wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą oraz byłem współwłaścicielem prywatnej szkoły dla dorosłych.

Od 2018 roku jestem radnym województwa dolnośląskiego. Złożyłem ponad 20 interpelacji i zapytań. W ich wyniku pojawił się na świdnickim dworcu kolejowym automat biletowy, uporządkowane zostały sprawy przewozu busami na trasie Świdnica-Wrocław a czeka jeszcze na pozytywne załatwienie budowa ronda na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do autostrady z drogą krajową nr 5. Z mojej inicjatywy odbyły się warsztaty dla dolnośląskich nauczycieli w ramach projektu LEKCJE DEMOKRACJI. Skutecznie wnioskowałem o odznaczenia i nagrody kulturalne SILESIA dla osób i instytucji ze Świdnicy i okolic. Aktywnie pracowałem nad statutem i organizacją wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Angażuję się w akcje społeczne np. w obronie Wolnych Sądów, wsparcia Ukraińców oraz w obronę Wolnych Mediów. Zależy mi na działaniu na rzecz nowoczesnej Szkoły oraz demokratycznej i proeuropejskiej Polski.

Swoje pasje realizuję poprzez udział w przedstawieniach świdnickiej Alchemii Teatralnej oraz wędrówki po dolnośląskich górach.

 Dla Lepszej Szkoły JESTEM ZA:

- odchudzeniem programów nauczania,

- kształceniem umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów;

- większą autonomią szkoły i nauczyciela w realizację treści nauczania;

- wspieraniem nowoczesnych i empirycznych metod nauczania;

- godną płacą dla nauczycieli (jeszcze w tym roku podwyżka minimum o 1500zł.); -

sprawną organizacją pomocy psychologicznej i pedagogicznej, tak aby pomóc uczniom, którzy mają trudności z realizacją procesu nauczania oraz zmagają się z problemami;

- natychmiastowym rozpoczęciem dyskusji z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów, która doprowadzi do zmian w organizacji procesów kształcenia, reformie karty nauczyciela oraz dostosowaniu podstaw programowych do wyzwań zmieniającego się świata.

Chcę zadbać o:

GOSPODARKĘ i ZMNIEJSZENIE INFLACJI, zgodnie z programem https://nowoczesna.org/gospodarka/

KLIMAT i CZYSTE POWIETRZE, bez smogu, inwestycje w energię odnawialną, inteligentne oświetlenie oraz rozporoszony system wytwarzania energii;

NOWE TERENY I OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE dla młodzieży i wszystkich aktywnych mieszkańców, dostępne również w godzinach popołudniowych;

FINANSOWANIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH, Pracowników Kultury oraz oddzielenie wpływu polityków na repertuar teatrów;

DROGI I OBWODNICE MIAST zapewniające bezkolizyjny dojazd do i dróg szybkiego ruchu;

PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE DLA SENIORÓW oraz miejsca dziennego pobytu;

FINANSOWANIE SZPITALI UZDROWISKOWYCH;

PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI LECZNICZEJ dla przewlekle chorych;

ODDZIAŁY REHABILITACYJNE I GERIATRYCZNE docelowo w każdym powiecie;

DEMOKRATYCZNĄ I PROEUROPEJSKĄ POLSKĘ, aby Młodym Ludziom w przyszłości żyło się lepiej.

Więcej informacji na stronie www.jacekiwancz.pl oraz Facebooku: https://www.facebook.com/IwanczJacek/

Idziemy razem na Wybory 15 października! #PolskaWNaszychSercach

 

  Publikacja sfinansowana przez KKW Koalicja Obywatelska PO. NIPL Zieloni