Inwestycje z Polskiego Ładu

poniedziałek, 24.1.2022 09:44 772 1

Inwestycje z Polskiego Ładu


Gmina Strzegom w ubiegłym roku pozyskała środki finansowe z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” na budowę kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscowościach: Grochotów i Skarżyce. Właśnie została podpisana umowa na realizację tego jakże ważnego zadania, z którego najbardziej zadowoleni będą mieszkańcy obu sołectw.

Promesa o wartości blisko 7 mln zł stanowi aż 95 % ostatecznej wartości zadania. Jest ona zapewnieniem, że inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków funduszu, do kwoty wskazanej w promesie. Oznacza to, że wkład własny z budżetu gminy wynosi jedynie ok. 370 tys. zł.

Wykonawcą zadania będzie firma „Hypmar” z Modlęcina, która została wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miejski w Strzegomiu. Roboty budowlane ruszą już wkrótce i potrwają do początku 2024 r. Do skanalizowania pozostanie już tylko jedna miejscowość w naszej gminie, czyli Stawiska.

Z wyboru wykonawcy zadowolony jest burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta (na zdjęciu z właścicielem firmy Hypmar – Mariuszem Hyptą), który nie szczędzi pochwał i podkreśla, że firma z Modlęcina sprawdziła się już m.in. w Rusku, gdzie również wybudowała kanalizację sanitarną. – Cieszę się, że w przetargu wygrała nasza lokalna firma, która wiele razy już udowodniła, że jest partnerem pewnym i solidnym. Prace potrwają ok. dwa lata. Wierzę, że obejdzie się bez żadnych problemów. W międzyczasie będziemy się zastanawiać, skąd pozyskać fundusze na kanalizację ostatniej wsi, czyli Stawisk – zaznacza burmistrz. Zarówno w Grochotowie, jak i Skarżycach zostanie wybudowana kanalizacja grawitacyjna z rur z tworzywa sztucznego PVC z kanałami bocznymi oraz pompownie podziemne ścieków wraz z rurociągiem ciśnieniowym.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Ja wtorek, 25.01.2022 14:59
Suchyta w pis