Insp. Krzysztof Niziołek I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

poniedziałek, 21.3.2016 15:50 5559 3

Komendant  Główny Policji, po okresie powierzenia obowiązków zastępcy komendanta dolnośląskiej Policji, z dniem 21 marca 2016 r., powołał na stanowisko I  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofa  Niziołka, który nadzoruje pion prewencji. Uroczystego  wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp.  Arkadiusz Golanowski. W uroczystości udział wzięła również Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska.

21 marca  2016 r. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz  Golanowski uroczyście wręczył rozkaz personalny insp. Krzysztofowi  Niziołkowi, powołanemu przez Komendanta Głównego Policji, po dwutygodniowym okresie powierzenia obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego, na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

W  uroczystości oprócz kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji we  Wrocławiu, komendantów miejskich i powiatowych garnizonu dolnośląskiego,  naczelników CBŚP i BSW KGP, udział wzięła również Wicemarszałek  Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski gratulując insp. Krzysztofowi Niziołkowi objęcia  stanowiska podkreślił, że jego doświadczenie, nabyte przez lata służby, niewątpliwe przełoży się na dalszy wzrost poprawy bezpieczeństwa na  terenie województwa dolnośląskiego. Gratulacje w imieniu Zarządu  Województwa Dolnośląskiego złożyła także Wicemarszałek Województwa  Dolnośląskiego Ewa Mańkowska. 

I  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podziękował za  zaufanie, którym został obdarzony. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na  to, że ze służbą w Policji łączy się pasja oraz pokora i właśnie te  słowa będą mu towarzyszyć w codziennym wykonywaniu obowiązków  służbowych.

Insp. Krzysztof Niziołek do  służby w Policji wstąpił w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Łódzkiego. Ukończył Podyplomowe Studia Menadżerskie na Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu. Po ukończeniu WSPol w Szczytnie pełnił służbę  w Wydziale ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej. Następnie pełnił obowiązki na wielu stanowiskach kierowniczych, a ostatnie 9 lat był  Komendantem Powiatowym Policji w Świdnicy.

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

autor piątek, 25.03.2016 10:31
sam jesteś matoł
poniedziałek, 21.03.2016 15:57
Chociaż oczywiście gratuluję awansu to jednak szkoda że Niziołek nie...
poniedziałek, 21.03.2016 17:31
Ty nie płacz nad rozlanym mlekiem tylko się ciesz że...