Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r. w gminie Strzegom

sobota, 4.1.2020 09:45 1866 0

Odpady komunalne na terenie gminy Strzegom odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem ich odbioru.

 HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

Pozostałe, niesegregowane – zmieszane odpady komunalne odbierane są minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Metale i tworzywa sztuczne - odbierane są minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - odbierane są minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - odbierane są minimum jeden raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - odbierane są minimum jeden raz w miesiącu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone – odbierane są minimum jeden raz w miesiącu. 

Źródło: Strzegom.pl 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)