GRZEGORZ SZWEGLER - Kandydat do Rady Miejskiej w Świdnicy, Okręg nr 4 poz. 3

piątek, 8.3.2024 17:22 1676
 

Grzegorz  SZWEGLER – świdniczanin od urodzenia, sercem i duszą związany z miastem i regionem. Absolwent I LO im. J.Kasprowicza, Uniwersytetów we Wrocławiu i Berlinie. Biegle znający parę języków. Wiedzę i doświadczenie pożytkuje od ponad 20 lat w Samorządzie. Zawsze aktywny społecznie i POlitycznie dla Świdnicy i jej mieszkańców. Odpowiedzialny i świadomy, konsekwentny i skuteczny w działaniu. Zakochany w naszej małej, jak i tej dużej Ojczyźnie oraz idei społeczeństwa Obywatelskiego człowiek. Całą swoja rodziną i życiem zaangażowany w budowanie sukcesu ŚWIDNICY od wielu, wielu lat. Świdnica - PO prostu :-)

 WIĘCEJ o Kandydacie na FB:  https://www.facebook.com/grzegorz.szwegler

Grzegorz Szwegler – Świdnica zawsze na pierwszym miejscu. Już jako licealista wraz z kolegami redagował i wydawał gazetkę tzw. bibułę – Myśl Niezależna Penetrator. Podczas studiów we Wrocławiu działalność w strukturze nielegalnego jeszcze wtedy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po zmianach systemowych 1989 roku drugi fakultet ukończony na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim (FU). Późniejsze studia podyplomowe z Funduszy Unijnych. Kursy i certyfikaty kompetencyjne. Biegła znajomość języków obcych, zwłaszcza niemieckiego. Tłumaczenia od wielu lat właśnie w tym obszarze. Kilkunastoletnie doświadczenie na różnych szczeblach samorządu oraz firm (Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ECS Wrocław, SCS, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, OSiR Świdnica, Urząd Miejski Świdnica). Korzystając z kompetencji merytorycznych i językowych nabytych w Berlinie, samodzielnie lub w zespole obsługiwał wiele projektów: inwestycyjnych (ostatnio fabryka Ideal-Automotive), transgranicznych (Interreg dla firmy Mediator), szkoleniowych   (Firma SCS – pozyskanie miejsc pracy dla wielu bezrobotnych), europejskich (Partnerstwa Miast – Biberach i inne oraz pomoc paru gminom powiatu w podobnych zadaniach oraz projekty polsko-niemieckie z KoKoPol z Saksonii) Praca również przy zadaniach inwestycyjnych dot. dużych wodnych obiektów sportowych tzw. Aquaparków. Stała współpraca z Kawalerami Maltańskimi – organizacją wspierającą potrzebujących na całym świecie, również w Świdnicy. Kontakt z organizacjami pozarządowymi takimi jak Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast i czynna współpraca przy wielu, wielu imprezach takich jak: Miasto Dzieci, wspólne działania z Biblioteką Miejską zwieńczone późniejszą wystawą w MSZ Niemiec w Berlinie dedykowaną geniuszowi językowemu ze Świdnicy Emilowi Krebs, Kongres Regionów, Kongres Turystyki Polskiej, wsparcie przy projektach dot. seniorów dla fundacji Ładne Historie etc. Stała współpraca z Powiatem Świdnickim oraz Gminą Wiejską Świdnica. W ostatnich trudnych paru latach zdarzyło się szczególnie dużo. Czynne wsparcie dla uchodźców z walczącej Ukrain i skuteczna pomoc przy pozyskaniu dla nich bardzo znaczących funduszy od Miasta Partnerskiego Biberach z Niemiec. Współpraca stała z Biurem Łącznikowym Saksonii, ale też i aktywne wsparcie X muzy, czyli Filmu Polskiego przy produkcji serialu „Dom pod Dwoma Orłami”, czego efektem były kręcone np. na  ul. Jagiellońskiej przy udziale wielu świdniczanek i świdniczan jako statystów sceny. Festiwal Bachowski i tłumaczenia towarzyszące oraz ostatnie dwa Rajdy Pojazdów Zabytkowych Księstwa Świdnicko-Jaworskiego jak i  Międzynarodowe Warsztaty Architektów, to także część intensywnej pracy dla Samorządu. Hobby to fascynacja Dolnym Śląskiem i jego dziedzictwem, a zwłaszcza zamkami i warowniami, rower, pływanie, dobre kino polskie i europejskie, architektura oraz wystrój wnętrz (to chyba po mamie artystce plastyk Wandzie…), dobra książka, na bieżąco prasa i śledzenie zagadnień społeczno-politycznych oraz kultura wysoka w każdej możliwej odsłonie…  Zawsze gotowy do działania. Społecznie zaangażowany od zawsze, aktywny uczestnik wielu inicjatyw, patriota lokalny, odpowiedzialny i świadomy, kochający Ojczyznę obywatel. Całą swoją rodziną i życiem związany ze Świdnicą od wielu, wielu lat...

PROGRAM - Dwanaście kroków w drodze do celu...

 • Tworzyć siłę gospodarczą Świdnicy i zadbać o nowych inwestorów
 • Zatroszczyć się o coraz lepiej płatne miejsca pracy
 • Stwarzać warunki rozwoju dla przedsiębiorców, rzemieślników i kuców
 • Kształtować infrastrukturę, przestrzeń publiczną i estetykę miasta
 • Służyć społeczności lokalnej – Centra Seniora, Świetlice Młodzieżowe
 • Utworzyć bezpłatny Bon na Kulturę/Sport/Rozrywkę dla młodzieży i seniorów
 • Wspomagać czynnie działania Rady Miasta, aby młodzi tu zostali i pracowali
 • Wspierać miejską strukturę bezpieczeństwa – oświetlenie, służby, monitoring
 • Zadbać o rodziny dotknięte nieszczęściem np. choroby, uzależnienie itp.
 • Chronić i troszczyć się o najcenniejszy nasz skarb – dzieci i młodzież
 • Skutecznie promować nasz kapitał i tożsamość - kapitał ludzki świdniczan
 • Czynnie kształtować i wspierać wszelkie działania dla dobra miasta Świdnicy

 Róbmy wspólnie Świdnicę przez podawanie sobie rąk, a nie podstawianie nóg !!!

Podaj ręką sąsiadowi :-)

 

 Materiał KKW Koalicja Obywatelska