GOPS wypłaca świadczenia dla obywateli Ukrainy

Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do końca kwietnia br. wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, (na podstawie art. 31 ust. 1-10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) złożyło 513 osób. Ich łączna wartość wyniesie 153.900 zł. O świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wnioskowało 60 osób fizycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy przypomina, że obywatele Ukrainy którzy  przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się w siedzibie Ośrodka o następujące świadczenia.

Świadczenia rodzinne  na podstawie art. 26 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 

Na  koniec kwietnia  2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy wpłynęły 63 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym

- w marcu 2022 r.  odnotowano 7  wniosków;

- w kwietniu 2022 r. odnotowano 56 wniosków.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, na podstawie art. 31 ust. 1-10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Do końca kwietnia 2022 roku o wypłatę świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy wnioskowało 513 osób na łączną kwotę: 153.900 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił już świadczenia dla 276 osób na kwotę 82.800 zł.  Dalsza wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na ten cel.

Świadczenia z pomocy społecznej (pieniężne i niepieniężne), na podstawie art. 29 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). 

Na koniec kwietnia 2022 roku z pomocy w formie posiłku  skorzystało łącznie 15 dzieci, w tym 8 w szkołach a 7 w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Świdnica.

Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40,00 zł na osobę dziennie), na podstawie art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). 

Na koniec kwietnia 2022 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy wpłynęło łącznie 60 wniosków od osób fizycznych o w/w świadczenie na łączną kwotę 429.880 zł. Pierwsze wypłaty zostały zrealizowane na kwotę 63.840 zł (12 wniosków).