GOPS w Świdnicy rozpoczął przyjmowanie wniosków na dodatek energetyczny

środa, 21.9.2022 16:39 162 0

Od 21 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel. Jak informuje kierownik GOPS w Świdnicy Dorota Waliszak, w pierwszym dniu odnotowaliśmy wpływ 17 wniosków. Od ponad miesiąca pracownicy ośrodka pomocy społecznej przyjmują także wnioski o wypłatę dodatku węglowego. W okresie od 17 sierpnia do 20 września zostało złożonych 2835 wniosków o dodatek węglowy.

W pierwszym tygodniu września do wojewody dolnośląskiego wpłynął także wniosek o przekazanie środków finansowych na wypłaty dodatku węglowego na kwotę 6,7 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami oczekujemy na przekazanie rządowego wsparcia.

 Przypominamy, że wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel należy składać do samorządu właściwego według miejsca zamieszkania. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.

Nowe przepisy w obowiązującej ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zakładają, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel?

3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

  • kocioł na pellet drzewny
  • lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

W przypadku głównego źródła ciepła na:

  • drewno kawałkowe dodatek wynosi - 1 tys. zł,
  • dla ogrzewania na LPG wynosi - 500 zł,
  • olej opałowy - 2 tys. zł.

 Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Kompletny wniosek wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
pok. 110, 111, 113
Poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30 - 17.00
Piątek 7.30 – 14.00
Tel. 74 852 12 26 wew. 113, 121, 120

Wzory wniosków i szczegółowe informacje dostępne są na http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/7577/1/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)