Gminne wodociągi: ograniczenia w obsłudze klientów

środa, 26.1.2022 09:26 416 0

Gminne wodociągi: ograniczenia w obsłudze klientów

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.01.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników BIURO I KASA w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej zostają ZAMKNIĘTE do odwołania.

 

Zgłaszanie spraw odbywać się będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną:

  • podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów: tel. 74 851 59 83,  e-mail:  woda@sgpk.pl
  • podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów: 665-199-104,   665-195-105,   665-201-107
  • włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:  tel. 74 851 59 81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl
  • zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan.: tel. 74 851 59 87,  e-mail :  a.hucko@sgpk.pl , a.janus@sgpk.pl
  • pozostałe sprawy – sekretariat  tel. 74 851 59 80,  e-mail:  sgpk@sgpk.pl

 

Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i telefoniczne lub e-mailem podawanie stanu licznika w terminach odczytów poszczególnych miejscowości.

Wpłaty należności prosimy dokonywać drogą elektroniczną.

Dokumenty należy składać drogą pocztową, do skrzynki podawczej znajdującej się w izolowanej części wejścia do siedziby spółki lub do skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren posesji spółki albo drogą elektroniczną w postaci skanów na w/w adresy e-mail.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)