Gmina Strzegom: Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg w okresie zimowym?

czwartek, 2.12.2021 12:45 343 0

Poniżej ważne informacje w kontekście „AKCJI ZIMA” w gminie Strzegom.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie świdnickich ulic?

Przez teren gminy Strzegom przebiegają drogi 4 kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zgodnie z tą klasyfikacją za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy.

ODCINKI DRÓG KRAJOWYCH
tel. 22 375 86 95,  22 375 86 96

71 334 73 00, 74 841 03 65

Informacja drogowa tel. 19 111

ODCINKI DRÓG WOJEWÓDZKICH
tel. 71 391 71 96, dyżur 609 990 969

ODCINKI DRÓG POWIATOWYCH
tel. 74 662 29 20 wew. 25

ODCINKI DRÓG GMINNYCH
dyżur 693 222 130

ODCINKI DRÓG GMINNYCH:

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej w siedzibie ZUK w Strzegomiu Sp. z o.o. wprowadzone zostały  dyżury personelu technicznego do nadzorowania i koordynowania prac. Zakresy tych dyżurów uzależnione są od potrzeb, a zwłaszcza od stanu przejezdności dróg i prognozowanych zmian warunków atmosferycznych.

PRZYPOMINAMY:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i  porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Uprzejmie informujemy, że służby drogowe mają za zadanie łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Drogi na terenie gminy zabezpieczane są zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych Dz. U. Nr 10 MTiGM. Wykonawcą prac związanych z AZ na drogach gminnych jest ZUK Strzegom Sp. z o.o.

Źródło: strzegom.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)