Fizyka akademicka w "Banachu"

piątek, 9.2.2024 20:50 271 0

W II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy właśnie ruszył projekt unijny, a  wraz z nim kurs  "Fizyka akademicka".

- Nawiązaliśmy współpracę z prof.  UAM, dr. hab. inż. Tomaszem Polakiem w ramach projektu realizowanego  wraz z Fundacją "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego - mówi  dyrektor Jacek Iwancz.

Prof. UAM Tomasz Polak jest naukowcem, autorem kilkudziesięciu prac z  fizyki z zakresu teorii materii skondensowanej oraz wykładowcą
Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest współtwórcą i prowadzącym Kółko Olimpijskie Na Wydziale Fizyki UAM, którego kilkunastu  wychowanków osiągnęło finały olimpiad zarówno fizycznej, jak i  matematycznej. Przewodniczy zespołowi przygotowującemu zagadnienia i  pytania w ramach Wielkopolskiej Ligi Fizycznej i Superligi Liceów. Wielokrotnie prowadził wykłady popularyzujące fizykę.

- II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest jedyną szkołą, dla której  taki kurs będzie prowadzony - mówi dyrektor. Dzięki rozpoczętej  współpracy  uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w zakresie fizyki nie  tylko teoretycznej, ale także i doświadczalnej. Dzięki temu możliwy  stanie się bliższy i ciągły kontakt z wykładowcą akademickim  z  wiodącego ośrodka naukowego. Uczniowie, uczestnicząc w kursie, wzbogacą  wiedzę oraz nabędą umiejętności wymagane na uczelniach wyższych w ramach  fizyki i matematyki.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla  Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków  Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)