EWA KRZECZKOWSKA: Razem dla Inkluzji i Równych Szans - Zagłosuj! Lista KO poz.11

poniedziałek, 28.8.2023 11:06 2292

 Szanowni Państwo.

Nadchodzące wybory są niezwykle ważne dla przyszłości naszego kraju. Dają nam jednak możliwość wybrania przedstawicielki, która rozumie realne problemy osób z niepełnosprawnością - jestem jedną z nich. Moje doświadczenie i zaangażowanie w obszarze polityki społecznej rozpoczęłam jako Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2015- 2017, gdzie miałam przyjemność reprezentowania tej grupy społecznej, angażowania się w sprawy, ale przede wszystkim niesienie realnej pomocy.

Jestem absolwentką studiów doktoranckich o kierunku: Ekonomia, Zarządzanie i Turystyka, a tematem przyszłej rozprawy doktorskiej jest: „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością jako przykład dysfunkcjonalności polityki społecznej w Polsce”. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych o kierunku: Oligofrenopedagogika, Mediacje i Negocjacje, Orientacja i Poradnictwo Zawodowe, Logopedia. Kierunki, które wybrałam są związane z pedagogiką specjalną, gdzie najważniejszym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przezwyciężaniu różnorakich barier. Praca w Fundacji na stanowisku doradcy zawodowego pozwoliła poznać bliżej problemy osób z niepełnosprawnością, ich potrzeby i pragnienia.Będąc posłanką chciałabym wypracować program, który skupi się na poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnością. W nowej Reformie Polityki Społecznej powinno stworzyć się skuteczniejsze formy wsparcia, ukierunkowane na indywidualne potrzeby i możliwości zawodowe, jak również udział tych osób w życiu społecznym, integracji społecznej, dostępu do edukacji, rehabilitacji i specjalistycznych usług medycznych, w tym lekarzy, terapeutów, logopedów, psychoterapeutów. Tylko w taki sposób można zwiększyć sprawność i samodzielność tych osób. Odrębną kwestią jest zwiększenie wysokości renty socjalnej, która dziś wynosi 1445 zł netto i zrównanie jej do wysokości najniższego wynagrodzenia. Chciałabym mieć wpływ na tworzenie kompleksowych zastosowań, aby przygotować osoby z niepełnosprawnością do działalności na rynku pracy, do samodzielności i niezależności.

 

Chcę walczyć o:
  1. godne życie

  2. sprawiedliwe otwarte środowisko

  3. równość i inkluzję społeczną

  4. równy dostęp do edukacji i opieki społecznej

  5. tworzenie nowych programów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb

  6. wsparcie zawodowe

  7. asystencja osobista

  8. dostęp do mieszkań treningowych

  9. pracę odpowiadającą kompetencjom, wykształceniu i aspiracjom

  10. rewizję obecnych przepisów Ustawy o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz  wprowadzenie nowych nakierowanych na skuteczniejsze działania wobec osób z niepełnosprawnością.

Jako posłanka chcę zadbać o przyjazne i dostosowane programy edukacyjne, zawodowe, dostępną infrastrukturę, ochronę praw, poprawę polityki zdrowotnej i rehabilitacyjnej, podniesienie świadomości społecznej, współpracę z organizacjami samorządowymi.

Chcę być Naszym głosem. WYBIERZ poz. 11 na liście Koalicji Obywatelskiej

Pamiętaj ! głosujesz = decydujesz.

 

  Publikacja sfinansowana przez KKW Koalicja Obywatelska PO. NIPL Zieloni