EWA KRZECZKOWSKA – kandydatka do Rady Miejskiej w Świdnicy, okręg nr 1, miejsce 3

środa, 28.2.2024 23:39 902

Szanowni Państwo.

W nadchodzących wyborach samorządowych kandyduję do Rady Miasta w Świdnicy z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej, okręg nr 1 (Osiedle Młodych), miejsce nr 3.

 Chcę reprezentować środowisko osób z niepełnosprawnością i być ich głosem. Niemal każdy z nas ma w swojej rodzinie osobę, która wymaga wsparcia. Doświadczenie własnej niepełnosprawności spowodowało, iż bardzo dobrze rozumiem i znam realne problemy tych osób. Moje zaangażowanie w obszarze polityki społecznej rozpoczęłam pracując jako specjalista ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także jako Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie miałam przyjemność reprezentować interesy tej grupy społecznej, angażować się w ich sprawy i nieść realną pomoc.

Jestem absolwentką studiów doktoranckich o kierunku: Ekonomia, Zarządzanie i Turystyka,  absolwentką studiów podyplomowych o kierunku: Oligofrenopedagogika, Mediacje i Negocjacje, Orientacja i Poradnictwo Zawodowe, Logopedia, absolwentką studiów magisterskich o kierunku: Turystyka międzynarodowa i absolwentką pedagogiki. Przez 7 lat byłam mediatorem sądowym S. O. w Świdnicy, wolontariuszką i społeczniczką. Wybrane przeze mnie studia związane są z pedagogiką specjalną, gdzie najważniejszym obiektem zainteresowania jest CZŁOWIEK, wymagający wsparcia i pomocy w przezwyciężaniu różnorakich barier.

Obecnie pracuję jako logopeda w szkole i przedszkolu, gdzie prowadzę terapię m. in. z dziećmi z niepełnosprawnością. Osoby dotknięte niepełnosprawnością potrzebują akceptacji, zrozumienia, pomocy i pełnego udziału w życiu naszego miasta. Ich głos musi być słyszalny. Wciąż niestety napotykamy na otaczające nas bariery architektoniczne, techniczne, komunikacyjne, mentalne i wciąż niestety w ludzkich umysłach zakorzenione są stereotypy.

Ważnym jest, aby osoby z niepełnosprawnością miały swojego przedstawiciela w Radzie Miasta, do którego mogłoby zgłaszać swoje problemy.

Mój program:

1. więcej mieszkań komunalnych i TBS dla osób z niepełnosprawnością oraz zmiana  restrykcyjnych przepisów

2. likwidacja barier architektonicznych w obiektach, budynkach i lokalach użyteczności publicznej

3. dostępność krytych pływalni dla osób z niepełnosprawnością (o.z.n.) z wejściówką za 1 zł.

4. utworzenie miejsc pracy dla o. z.n., np. przy monitoringu osiedlowym

5. asystent/urzędnik o. z. n. w urzędzie – wsparcie i pomoc w załatwieniu sprawy, wypełnieniu  wniosku.

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo na równi z pełnosprawnymi obywatelami do uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym i zawodowym, korzystania z przyjaznego urzędu, w którym znajdzie się odpowiednio przeszkolony urzędnik do pomocy.

Uważam, że osoby, którym mniej poszczęściło się w życiu powinny mieć swoją reprezentantkę, która z pełnym przekonaniem i empatią będzie reprezentować nasze wspólne interesy. Wybór kandydata/kandydatki nigdy nie powinien być przypadkowy, bo tylko dobry wybór pozwoli na uzyskanie dobrych efektów w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnością. Wszyscy mamy prawo do równego traktowania i inkluzji społecznej.

Głosując na mnie bądź pewna/y, że nie zostawię Cię bez pomocy.

 

                                                                             Kandydatka do Rady Miasta w Świdnicy

                                                                             Ewa Krzeczkowska

Osoby, które mnie popierają:

1. Wicemarszałek Monika Wielichowska

2. Senator Agnieszka Kołacz – Leszczyńska

3. Poseł Katarzyna Mrzygłocka

4. Przewodniczący Rady Miasta Świdnicy Jan Dzięcielski (kandydat na Prezydenta)


                                                                    
   /Materiał KKW Koalicja Obywatelska/