komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 24 października 2020

Rafala, Marcina

Dzień Nauczyciela z Honorowym Profesorem Oświaty

środa, 14.10.2020 09:50 , komentarze: 2 , odsłony: 648
kategorie artykułu:

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Tadeusz Szarwaryn, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie został wyróżniony tytułem HONOROWY PROFESOR OŚWIATY. W tym roku na Dolnym Śląsku, tym najwyższym wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom  zostało uhonorowanych 2 pedagogów, a wśród nich dyrektor gminnej placówki oświatowej w Pszennie.  

Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i  doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Kapituła ocenia dorobek zawodowy nauczyciela biorąc pod uwagę w szczególności:

- jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym: osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, uczniami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach,

- pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym: stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy, dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

- wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym: wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wyskoki poziom kultury języka.

Ponadto Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

- opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,

- uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,

- znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,

- publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wśród wielu osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych zarówno z uczniami jak i gronem pedagogicznym pan Tadeusz Szarwaryn w roku 1999 rozpoczął współpracę z Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu „Mentor”. W okresie od października 1999 do marca 2001 uczestniczył w pracach nad programem nauczania sztuki (muzyki) „Od chorału gregoriańskiego do rap songu” oraz podręcznika - obudowy do tego programu. Program został zaakceptowany przez MENiS. w roku 2000 wyszedł z inicjatywą do Urzędu Gminy w Świdnicy odnośnie zgromadzenia materiałów, które mogą stanowić pomoc dla nauczycieli w realizacji zagadnień związanych z edukacją regionalną. Do wypracowania i zgromadzenia materiałów Pan Szarwaryn zaprosił chętnych nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy - nauczycieli języka polskiego, historii, geografii, przyrody, biologii. Po dwóch latach pracy powstała „Multimedialna pomoc dydaktyczna do realizacji edukacji regionalnej dla szkół podstawowych i gimnazjów – Gmina Świdnica”.

Opracował „Program realizacji edukacji regionalnej w Gminie Świdnica”, który wraz z opracowaną pomocą dydaktyczną został przekazany do wszystkich placówek oświatowych gminy, a z której to pozycji chętnie korzystają nauczyciele i uczniowie m.in. wykorzystując materiały w przygotowaniu uczniów do cyklicznego gminnego konkursu „O laur Młodego Samorządowca”.

Jako pasjonat przedmiotów artystycznych dużo uwagi poświęca innowacyjnym metodom nauczania przedmiotów muzyka i plastyka. Dostosowuje i modyfikuje programy nauczania  do potrzeb edukacyjnych  uczniów. Jest autorem programu własnego „Sztuka-muzyka i plastyka w klasach IV-VI”. Autorski program powstał na bazie doświadczeń własnych i innych nauczycieli. Podczas prowadzonych  przez siebie warsztatów dla nauczycieli przedmiotów artystycznych prezentował i dzielił się swoimi materiałami, które cieszyły się dużym powodzeniem i inspirowały nauczycieli w realizacji przedmiotów artystycznych.

Był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Za aktywność i efektywność w zarządzaniu szkołą oraz tworzenie szkoły przyjaznej dziecku i nowoczesnej, za organizowanie licznych uroczystości szkolnych, gminnych i ponadlokalnych, za promowanie szkoły i gminy Pan Tadeusz Szarwaryn otrzymywał:

·         wielokrotnie Nagrodę Wójta Gminy Świdnica  (lata 2000-2019);

·         Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w 2002, 2008 i 2015 roku;

·         Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w 2017 roku;

·         został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2008 roku.

Jest edukatorem współpracującym z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wdrażania reformy edukacji, warsztatów przedmiotowych z zakresu sztuki (muzyki, plastyki), informatyki w nauczaniu interdyscyplinarnym, edukacji regionalnej, uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, umiejętności związanych z obsługą komputera i programów użytkowych.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów, nauczycieli i innych osób zdobywających dodatkowe kwalifikacje z zakresu ICT, muzyki, plastyki, pedagogiki na bazie autorskich materiałów. Do wyżej wymienionych zajęć opracował sylabusy i programy nauczania. Co roku przyjmuje przyszłych nauczycieli na praktyki pedagogiczne w swojej szkole. Prowadzi zajęcia, obserwuje, omawia prowadzone lekcje, udziela porad  z zakresu prowadzenia dokumentacji i prawa oświatowego. Aktywnie wspiera nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszennie jest autorem publikowanych w kraju i za granicą tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, autorem i współautorem podręczników szkolnych oraz materiałów pomocniczych do muzyki,  przewodników metodycznych dla nauczycieli i zeszytów ćwiczeń. Jest członkiem zespołu redakcyjnego krajowej serii wydawniczej poświęconej edukacji regionalnej dla szkół podstawowych oraz autorem licznych ilustracji i opracowań graficznych do publikacji metodyczno – dydaktycznych, książkowych i multimedialnych.

Od 2008 roku współpracuje z Europejską Fundacją Wspierania Talentów Dzieci
i Młodzieży „Młodzi Artyści” - organizacją skupiającą doświadczonych muzyków, aktorów, pedagogów. Zadaniem Fundacji jest organizacja, promocja i wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży, szczególnie z małych ośrodków miejskich i wiejskich, działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym działania artystyczne, a w szczególności muzyczne, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego. W ramach działania Fundacji PanTadeusz Szarwaryn współpracuje jako autor piosenek wydawanych w formie CD (12 płyt wydanych
w latach 2008-2019).

Twórczość Tadeusza Szarwaryna jest doceniania podczas licznych konkursów i festiwali w skali kraju, na których uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia, prezentując materiał Jego autorstwa. W 2014 roku komisja artystyczna Konkursu kompozytorskiego na piosenkę dziecięcą i młodzieżową Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie najwyżej oceniła piosenkę „Przedwiośnie” z muzyką Dariusza Jarosa do słów Tadeusza Szarwaryna. Piosenka zdobyła I nagrodę przy zgłoszonych 107 utworach. Ponadto do wydawnictwa festiwalowego w formie śpiewnika komisja zakwalifikowała piosenkę – „Nim przeminie dzień”, do której słowa napisał również Pan Tadeusz Szarwaryn. W roku 2017 piosenka „To, co żyje w nas” współautorstwa Pana Szarwaryna znalazła się w pierwszej dziesiątce piosenek zakwalifikowanych do polskiego finału Eurovision Junior. Obecnie ta piosenka, jak i wiele innych tytułów, zamieszczona jest w podręczniku „Lekcja muzyki” wydawnictwa Nowa Era.

Foto: archiwum UG Świdnica- Dzień Edukacji Narodowej 2019 r.

 

Wasze komentarze

czwartek, 22.10.2020 13:21
środa, 21.10.2020 08:45
wtorek, 20.10.2020 10:58
poniedziałek, 19.10.2020 11:25
3
niedziela, 18.10.2020 21:35
sobota, 17.10.2020 09:10
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia