Droga w Mrowinach z nową nawierzchnią asfaltową

piątek, 13.7.2018 13:35 1049 0

Zniszczona nawierzchnia drogowa, która powstała w związku z realizowaną w Mrowinach budową kanalizacji, doczekała się modernizacji. Droga, która w wyniku inwestycji uległa zniszczeniu, została wyremontowana i zyskała nową warstwę asfaltową. 

Odtworzenie nawierzchni drogowej, regulacja urządzeń kanalizacyjnych na sieciach wodociągowych i uporządkowanie całego terenu to jeden z ostatnich etapów tej inwestycji. Niedogodności drogowe, które były następstwem prac kanalizacyjnych dawały się już we znaki wszystkim mieszkańcom oraz użytkownikom ruchu drogowego. Teraz ten etap mieszkańcy będą mieli już za sobą. - Dziś kładziemy warstwę wiążącą masy bitumicznej, a w następnej kolejności będą regulowane studnie i zasuwy na sieci wodociągowej. Po kilku dniach ułożona zostanie kolejna warstwa asfaltowa. W drugim etapie inwestycji, który zaplanowany został na jesień, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej poprowadzone będą od centrum Mrowin w kierunku Żarowa, w okolice przejazdu kolejowego. Po wykonaniu regulacji urządzeń kanalizacyjnych i ułożeniu warstwy ścieralnej droga w Mrowinach już za kilka dni zostanie udostępniona mieszkańcom wsi - wyjaśnia Paweł Zwoździak kierownik budowy "PIEC-BUD" wykonawca inwestycji.

Odtworzenie nawierzchni drogowej zakończy pierwszy etap tej inwestycji. Tuż po wakacjach ma się rozpocząć drugi etap prac, który także wiązać się będzie z utrudnieniami komunikacyjnymi i zmianą organizacji ruchu. - Pierwsze prace kanalizacyjne realizowane jeszcze przy starej drodze w Mrowinach polegały na zamianie starych rur azbestowo-cementowych na rury polietylenowe, ponieważ dochodziło do częstych awarii w tej części wsi. Zadanie to zostało wykonane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie i dopiero w minionym roku ruszyły pierwsze prace związane z budową kanalizacji w Mrowinach. Zgodnie z podpisaną umową firma, która wykonuje to zadanie przystąpi do podłączenia mieszkańców i do odtworzenia infrastruktury obok drogi. Dopiero po zrealizowaniu wszystkich tych prac przystąpimy do przebudowy kolejnej części Mrowin - zaznacza burmistrz Leszek Michalak.

Nowa droga niebawem udostępniona zostanie mieszkańcom i użytkownikom ruchu drogowego. - Dobiegają końca prace związane z pierwszym etapem budowy kanalizacji w Mrowinach. Zadanie to rozpoczęło się jeszcze w 2017 roku, a kończy je, tak jak przewidywała to podpisana z wykonawcą umowa, naprawa uszkodzonych nawierzchni drogowych oraz podłączenie mieszkańców do nowo wykonanej kanalizacji. To nie była łatwa inwestycja, zważywszy na utrudnienia komunikacyjne, które pojawiały się po wykopach.Czekaliśmy jednak na tę inwestycję długie lata, dlatego dzielnie znosiliśmy wszelki trud i niedogodności z nią związane. Cieszymy się, że już niebawem będziemy mogli poruszać się nową drogą w Mrowinach. Czekamy teraz z niecierpliwością na kolejny etap inwestycji - mówi Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej.

Pierwszy etap budowy kanalizacji w Mrowinach to koszt 1.999.000,00 złotych. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych budżetu gminy Żarów i pozyskanego dofinansowania w wysokości 780.273,72 złotych. Drugi etap tej inwestycji pochłonie 4.390.000,00 złotych. Łącznie wszystkie trzy etapy kosztować mają ponad 9 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)