Dotacja na oczyszczenie rowu w Czernicy

piątek, 16.7.2021 12:50 271 0

Gmina Dobromierz otrzymała promesę w wysokości 26 250 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

W ramach zadania o wartości 35 tys. zł zostanie przeprowadzona konserwacja rowu melioracyjnego o długości 650 mb położonego w Czernicy na działce nr 286/3.

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie dna rowu z namułu, udrożnienie 5 przepustów rurowych, wycinanie krzewów i porostów ze skarp, przycinanie gałęzi nad rowem i naprawę osuwisk w skarpach.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)