Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku - wzór oświadczenia do żłobka w Pszennie

wtorek, 4.1.2022 13:06 337 0

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadza dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 - żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna. Ta forma wsparcia będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od stycznia 2022 r. Należy jednak pamiętać, że stosowne  oświadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 14 stycznia br.

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania.

Rodzice, których dzieci chodzą do żłobka, już teraz powinni dopełnić kilku formalności, w szczególności wypełnić oświadczenie dotyczące danych, na podstawie których będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku.

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak, niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka.

Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

W załączeniu oświadczenie do pobrania i wypełnienia. Oświadczenie należy złożyć w Żłobku Gminnym w Pszennie, w terminie do 14 stycznia 2022 r.

Do pobrania:
1. Wzór oświadczenia (plik doc)

Dodaj komentarz

Komentarze (0)