Dodatkowe środki na wymianę źródeł ciepła w gminie Dobromierz

czwartek, 30.12.2021 12:40 975 0

W ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gmina Dobromierz otrzyma do dyspozycji dodatkową kwotę w wysokości ponad 350 tys. złotych.

Pozyskane środki przeznaczone będą na refundację poniesionych kosztów lub na dofinansowanie realizowanych inwestycji w ramach przeprowadzonego konkursu. Dofinansowaniem objęte zostaną kolejne wnioski z tzw. listy rezerwowej http://wymianakotlow.pl/gmina-dobromierz .

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW”.

Źródło: dobromierz.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)