[FOTO] Odbiór robót przy świebodzickim Stawie Warszawianka

czwartek, 23.12.2021 12:27 1246 0

We wtorek, 21 grudnia, odbył się odbiór techniczny robót budowlanych na obiekcie nr 1 Staw Warszawianka.

Wzięli w nim udział: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Przedstawiciele Konsorcjum Firm Dariusz Stańczyk „ Sta-Dar”, Grzegorz Szmidla „Ogrody”, przedstawiciel Inspektorów Nadzoru Aneta Śmieszna, pracownicy Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego.

W parku otaczającym staw uporządkowano zieleń, wyeksponowano drzewa wzdłuż linii brzegowej, nasadzono krzewy ozdobne i pnącza wokół  placów rekreacyjnych.  Teren podzielono na strefy funkcjonalne i aktywności ruchowej.  Zbudowano także pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe połączone wspólnym zadaszeniem tj.: letni pawilon gastronomiczny i szalet publiczny oraz pomieszczenie dla wędkarzy. Na terenie cypla podniesiono grunt kruszywem mineralnym, wybudowano plażę z palisadą, nasypem kamiennym i roślinnością na jej obrzeżach, zamontowano urządzenia placu zabaw, ławki i kosze.

Staw Warszawianka jest ostatnim zakończonym zadaniem  z dwunastu realizowanych w ramach projektu  dofinansowanego  z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”.

Źródło: swiebodzice.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek