Przebudowa Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu wpisana do budżetu

poniedziałek, 20.9.2021 12:39 365 0

W związku z otrzymaniem przez strzegomski samorząd dotacji w wys. blisko 1,3 mln zł na przebudowę odcinka Al. Wojska Polskiego (za torami kolejowymi w kierunku drogi krajowej nr 5) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021, radni spotkali się na krótkiej sesji (9 września br.), by wprowadzić to zadanie inwestycyjne do budżetu gminy Strzegom.

Chodzi o przebudowę drogi nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (etap I) na dz. nr 245/2 obręb Osiedle Wschód Nr 2, o długości ok. 610 m, a dokładniej o modernizację jezdni i lewej części ulicy (naprzeciwko ścieżki rowerowej i ciągu pieszego do centrum handlowego). Dokładna kwota dotacji wynosi 1 289 670,50 zł.

Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejących nawierzchni, a także krawężników, chodników oraz zjazdów, wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów, przebudowę chodnika z kostki betonowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę zatoki autobusowej wraz z doświetleniem i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem przez starostę świdnickiego.

Aktualnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy. Czas wykonania - 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jej podpisanie planowane jest jeszcze w tym roku.

Źródło: strzegom.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek