Będą nowe urządzenia na placu zabaw w Roztoce

czwartek, 19.8.2021 08:40 463 0

Gmina Dobromierz po raz kolejny zdobyła grant w wysokości 24 600 zł brutto na doposażenie placu zabaw w Roztoce. Jest to efekt pozytywnie ocenionego wniosku w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego ,,WzMOCnij swoje otoczenie”, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z gmin, w których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą swoją działalność.

W ramach zadania planuje się doposażenie placu zabaw w Roztoce, poprzez zakup zestawu do ćwiczeń kalisteniki (street workout) wraz z montażem. Cały obszar znajdujący się na terenie przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Roztoce stanie się nowoczesnym kompleksem rekreacyjnym, z którego korzystać będą mogły dzieci, młodzież, a także dorośli.

Dodatkowo planuje się zakup ławek, stojaka na rowery i kosza na śmieci.

Główną ideą projektu jest oderwanie mieszkańców od ekranów komputerów i telewizorów oraz zachęcenie ich do skorzystania z oferty zajęć na świeżym powietrzu, co będzie możliwe dzięki nowoczesnym, efektownym i przede wszystkim bezpiecznym urządzeniom ćwiczeniowym.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek